Thư Viện Chi Nhánh Seven Trees

Ngoại thất của Seven Trees Chi nhánh

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

3590 Cas Drive
San Jose, CA 95111

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Kể từ khi thư viện này mở cửa trở lại, nơi này đã trở thành một trung tâm giáo dục cho mọi người và trợ giúp trẻ em tránh khỏi rắc rối. Cảm ơn!"

- Wayne D.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sự kiện ảo từ Seven Trees

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.