Thư Viện Chi Nhánh Seven Trees

Ngoại thất của Seven Trees Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

3590 Cas Drive
San Jose, CA 95111

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Kể từ khi thư viện này mở cửa trở lại, nơi này đã trở thành một trung tâm giáo dục cho mọi người và trợ giúp trẻ em tránh khỏi rắc rối. Cảm ơn!"

- Wayne D.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Trực tiếp storytimes đang trở lại! Các chương trình ảo và điện thoại vẫn có sẵn trong nhà của bạn.

Đọc Học hè

Đọc để tìm hiểu và giành giải thưởng! Mọi lứa tuổi đều có thể mở rộng kiến ​​thức trong mùa hè.

Sự kiện ảo từ Seven Trees

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.