Thư Viện Chi Nhánh Seven Trees

Ngoại thất của Seven Trees Chi nhánh

Giờ

Có sẵn dịch vụ đón nhanh ngoài trời:

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 1 PM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 1 PM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 1 PM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa

Địa Chỉ

3590 Cas Drive
San Jose, CA 95111

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Kể từ khi thư viện này mở cửa trở lại, nơi này đã trở thành một trung tâm giáo dục cho mọi người và trợ giúp trẻ em tránh khỏi rắc rối. Cảm ơn!"

- Wayne D.

THAM DỰ SINH HOẠT

Câu chuyện và nhiều hơn nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình ảo và điện thoại thoải mái tại nhà của bạn.

Câu lạc bộ bài tập về nhà ảo

Cần giúp đỡ với bài tập về nhà của bạn? Các tình nguyện viên sẽ có mặt trực tuyến để giúp các học sinh K-8 làm bài tập về nhà.