Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Tài Nguyên Giáo Dục Trong Thời Kỳ COVID-19

Giáo viên giải thích vấn đề toán học thông qua một video trên máy tính xách tay trong khi học sinh ghi chép.

Các trường học và thư viện có thể tạm thời bị đóng cửa trong thời kỳ đối phó với COVID-19, nhưng tài nguyên thư viện có sẵn trên mạng, 24/7, để giúp học sinh hoàn thành bài tập về nhà và hỗ trợ các giáo viên và phụ huynh chuẩn bị bài học và quản lý giáo dục trẻ em tại nhà.

Đăng nhặp một Thẻ thư viện là cần thiết để sử dụng hầu hết các "Tài Nguyên Điện Tử Thư Viện "bên dưới. Bây giờ quý vị có thể nhận được một Thẻ Thư Viện Điện Tử trực tuyến để truy cập vào hầu hết các tài nguyên điện tử.

Dành cho giáo viên

Giáo viên toán tại bàn với máy tính xách tay nghiên cứu ghi chú của mình.

Thư Viện Điện Tử

Tài Nguyên Miễn Phí Trên Web

Cho Phụ Huynh

Một người cha và người mẹ giúp con gái nhỏ của họ trên máy tính xách tay.

EARLY EDUCATION (GIÁO DỤC MẦM NON TUỔI 0-5)

Tài Nguyên Miễn Phí Trên Web

Dành cho học sinh tiểu học

Trẻ em học tại nhà

Thư Viện Điện Tử

 • ABC Mouse - Công cụ học tập cho trẻ từ 2-8 tuổi trở lên.
 • Explora Cho Học Sinh Tiểu Học (Lớp K-5) - Tạp chí, sách tham khảo, ảnh, video, hình ảnh và cờ.
 • MackinVIA - Dễ dàng truy cập vào Sách điện tử, Nguồn điện tử, liên kết web được quản lý thư viện, video và hơn thế nữa, Dành cho trẻ em K-8.
 • PowerKnowledge: Earth & Space Science, Life SciencePhysical Science - Tài nguyên khoa học toàn diện cho các Lớp 3-6.
 • Trợ Giúp Bài Tập Về Nhà - Thêm tài nguyên trên mạng để giúp làm bài tập về nhà.
 • Tutor.com - Nhận trợ giúp bài tập về nhà từ trực tuyến với một giáo viên dạy kèm được chứng nhận hoặc sử dụng các hướng dẫn học tập, bảng tính và hướng dẫn về các môn học phổ biến và các bài kiểm tra tiêu chuẩn của nhiều tiểu bang khác nhau.
 • Kids Reads - Giới thiệu sách, sách điện tử và tài nguyên đọc cho trẻ em.

Tài Nguyên Miễn Phí Trên Web

 • TumbleBook Library - Sách điện tử dành cho trẻ em K-6.
  (truy cập tạm thời - Tên người dùng: tumble735 Mật khẩu: books)
 • TumbleMath - Sách điện tử toán học K-6.
  (truy cập mở tạm thời - Tên người dùng: tumble2020 Mật khẩu: A3b5c6)
 • Kids Infobits - Tài nguyên phù hợp với lứa tuổi dễ sử dụng cho học sinh tiểu học.
  (truy cập mở tạm thời - sử dụng mật mã "open" nếu được nhắc nhập mật khẩu)
 • Miss Humblebee’s Academy - Chương trình tương tác sẵn sàng cho mẫu giáo cho trẻ em từ ba đến sáu tuổi.
  (truy cập mở tạm thời - sử dụng mật mã "open" nếu được nhắc nhập mật khẩu)

Dành Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông

Cô gái tuổi teen nghe với tai nghe một bài học trên máy tính xách tay của mình trong khi ghi chú.

Thư Viện Điện Tử

 • Explora: dành cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở (Lớp 6-8)Học Sinh Trung Học (Lớp 9-12) - Tạp chí phổ biến, tiểu sử, sách tham khảo, video, hình ảnh, bản đồ và cờ.
 • Trợ Giúp Bài Tập Về Nhà - Thêm tài nguyên trên mạng để giúp làm bài tập về nhà.
 • Tutor.com - Nhận trợ giúp bài tập về nhà từ trực tuyến với một giáo viên dạy kèm được chứng nhận hoặc sử dụng các hướng dẫn học tập, bảng tính và hướng dẫn về các môn học phổ biến và các bài kiểm tra tiêu chuẩn của nhiều tiểu bang khác nhau.
 • Thiếu Niên Đọc - Giới thiệu sách , sách điện tử và tài nguyên đọc cho thanh thiếu niên.

Tài Nguyên Miễn Phí Trên Web

 • Gale In Context: cho Trung Học Cơ Sởcho Trung Học Phổ Thông - Nội dung tham khảo với video, báo, tạp chí, nguồn gốc phù hợp với lứa tuổi và nhiều nội dung khác để trợ giúp về bài luận, dự án và thuyết trình.
  (sử dụng mật khẩu 'open', nếu được nhắc)
 • Dành Cho Thanh Thiếu Niên Đang Trú Ần Tại Nhà - Cách học, giữ sức khỏe, giúp đỡ người khác và trải qua thời gian rảnh.
 • Teen Book Cloud - Sách điện tử cho các lớp 7-12
  (truy cập mở tạm thời - Tên người dùng: tumble2020 Mật khẩu: A3b5c6)

Dành Cho Đại Học Dự Bị

Chìa khóa với nhãn giáo dục gắn liền với nó nằm cạnh một chiếc mũ tốt nghiệp nhỏ.

Thư Viện Điện Tử

Tài Nguyên Miễn Phí Trên Web

 • Big Future - Hướng dẫn trên mạng đến hơn 2,000 trường cao đẳng tại Hoa Kỳ.
 • College Board - Tài nguyên học thi AP miễn phí cũng như kiểm tra trên mạng cho các kỳ thi AP (tạm thời có sẵn trong thời gian COVID-19).