Thư Viện Chi Nhánh Santa Teresa

Ngoại thất của Santa Teresa Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

290 International Circle
San Jose, CA 95119

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Nhân viên đối xử với các tình nguyện viên và khách hàng thật tốt. Nơi đây luôn là một nơi thoải mái để đến viếng."

- Kyle P.

THAM DỰ SINH HOẠT

Câu lạc bộ hội thoại ELL

Practice your conversation skills with other English language learners.

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Santa Teresa

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.