Thư Viện Chi Nhánh Santa Teresa

Ngoại thất của Santa Teresa Chi nhánh

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Nhân viên đối xử với các tình nguyện viên và khách hàng thật tốt. Nơi đây luôn là một nơi thoải mái để đến viếng."

- Kyle P.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sự kiện ảo từ Santa Teresa

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.