Thư Viện Chi Nhánh Rose Garden

Ngoại thất của Rose Garden Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

1580 Naglee Avenue
San Jose, CA 95126

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Không tìm thấy một chi nhánh khu phố nào được như nơi này! Rose Garden phản ánh những cư dân mà nó phục vụ trong đội ngũ nhân viên thân thiện và nhiều loại sách và tài liệu. Ấm áp và chào đón. Rose Garden thực sự là một thư viện đặc biệt "

- Michelle C.

THAM DỰ SINH HOẠT

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Rose Garden

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.