Thư Viện Chi Nhánh Rose Garden

Ngoại thất của Rose Garden Chi nhánh

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Không tìm thấy một chi nhánh khu phố nào được như nơi này! Rose Garden phản ánh những cư dân mà nó phục vụ trong đội ngũ nhân viên thân thiện và nhiều loại sách và tài liệu. Ấm áp và chào đón. Rose Garden thực sự là một thư viện đặc biệt "

- Michelle C.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sự kiện ảo từ Rose Garden

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.