SimplyE Audiobooks Sách Điện Tử (eBooks)

Sử dụng một ứng dụng duy nhất để truy cập nhiều lựa chọn sách điện tử và sách nói điện tử từ Biblioboard, Vô biên, Thư viện đám mây, Enkivà Overdrive.

Không hoạt động với trình duyệt trong máy vi tính để bàn / máy vi tính xách tay.