Palace Audiobooks Sách Điện Tử (eBooks)

Sử dụng một ứng dụng duy nhất để truy cập nhiều lựa chọn sách điện tử và sách nói điện tử từ Biblioboard, Vô biên, Thư viện đám mây, Enkivà Overdrive, cũng như các tựa game chỉ có ở Palace.

Không hoạt động với máy tính để bàn/máy tính xách tay.