Mango Ngôn ngữ

Học kỹ năng đàm thoại cho hơn 70 ngôn ngữ khác nhau. Một số ngôn ngữ bao gồm xem phim truyện.

Người dùng Internet Explorer phải cập nhật lên phiên bản 11.0 trở lên để truy cập Mango.