Thư viện LearningExpress: Lớp 4-8 Educator Thông Tin

Cung cấp dịch vụ luyện thi, trợ giúp bài tập về nhà và xây dựng kỹ năng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Yêu cầu tạo một tài khoản bằng tên và địa chỉ email của bạn.

Nguồn tài nguyên này có sẵn nhờ vào nguồn tài trợ do Tiểu bang California cung cấp, do Cơ quan quản lý Thư viện Tiểu bang California.

Thư viện LearningExpress Complete hỗ trợ những người muốn đạt được chứng chỉ nghề nghiệp, chuẩn bị vào đại học, tìm việc làm, trở thành công dân Hoa Kỳ, v.v.