Thư viện LearningExpress: Cao đẳng Sinh viên

Cung cấp các nguồn lực để giúp sinh viên đại học củng cố các kỹ năng học tập, chuẩn bị cho các bài kiểm tra xếp lớp và sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học.

Yêu cầu tạo một tài khoản bằng tên và địa chỉ email của bạn.

Nguồn tài nguyên này có sẵn nhờ vào nguồn tài trợ do Tiểu bang California cung cấp, do Cơ quan quản lý Thư viện Tiểu bang California.

Thư viện LearningExpress Complete hỗ trợ những người muốn đạt được chứng chỉ nghề nghiệp, chuẩn bị vào đại học, tìm việc làm, trở thành công dân Hoa Kỳ, v.v.