Thư viện LearningExpress: Nghề nghiệp Chuẩn bị

Cung cấp sự chuẩn bị cho các kỳ thi chuyên nghiệp, thông tin về nghề nghiệp và xây dựng kỹ năng nơi làm việc.

Yêu cầu tạo một tài khoản bằng tên và địa chỉ email của bạn.

Nguồn tài nguyên này có sẵn nhờ vào nguồn tài trợ do Tiểu bang California cung cấp, do Cơ quan quản lý Thư viện Tiểu bang California.

Thư viện LearningExpress Complete hỗ trợ những người muốn đạt được chứng chỉ nghề nghiệp, chuẩn bị vào đại học, tìm việc làm, trở thành công dân Hoa Kỳ, v.v.

  • Hỗ trợ chuẩn bị cho kỳ thi chuyên nghiệp, bao gồm Bài kiểm tra Kỹ năng Giáo dục Cơ bản California (CBEST), kỳ thi Nhân viên Kinh doanh Bất động sản California và Kỳ thi Sĩ quan Cảnh sát California.
  • Các khóa học bao gồm: Luyện thi về hệ thống ống nước, kiểm soát không lưu, thực thi pháp luật, EMT, lính cứu hỏa, điều dưỡng và giảng dạy.