GetSetUp

GetSetUp là một nền tảng học tập xã hội dành cho những cá nhân trên 50 tuổi, được giảng dạy bởi những đồng nghiệp là chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

Yêu cầu tạo tài khoản bằng tên, nhóm tuổi và địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.

Thêm các chi tiết