Tự hào

Fiero Code Club là phần mềm học viết mã theo nhịp độ riêng dành cho trẻ em từ 8-18 tuổi. Thông qua các dự án gamified và bạntorials, trẻ em có thể học được nhiều kỹ năng viết mã khác nhau.

Sau khi đăng nhập bằng số thẻ thư viện và mã PIN, hãy tạo tài khoản Fiero.