Chạy xe Kiểm tra

Tài nguyên dành cho bất kỳ ai lấy bằng hoặc giấy phép lái xe CA. Bao gồm pracbài kiểm tra đánh giá cho bài kiểm tra viết cho Ô tô, CDL và Motorgiấy phép chu kỳ. Bao gồm khả năng truy cập dễ dàng vào Sổ tay Lái xe DMV của California bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả phiên bản âm thanh bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.