Đề xuất chương trình

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của San José Public LibraryĐơn vị Dịch vụ Giáo dục & Lập trình của phải cộng tác với nhân viên thư viện và các đối tác để mang lại cơ hội học tập suốt đời chất lượng cao cho tất cả các thành viên của cộng đồng. Chúng tôi phát triển và cung cấp hỗ trợ cho các chương trình thu hút sự quan tâm của cộng đồng và khuyến khích khách hàng ở mọi lứa tuổi khám phá và sử dụng tài nguyên thư viện.

Nhiệm vụ của Maker[Space]Ship là để vượt qua các rào cản truy cập ở San José, thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo, kết nối mọi người với công nghệ và khuyến khích giải quyết vấn đề, hợp tác và khám phá.

Đề xuất chương trình

Chúng tôi mời bạn gửi cho chúng tôi đề xuất chương trình của bạn: chúng tôi luôn tìm kiếm các chương trình bổ sung cho các bộ sưu tập, dịch vụ và mục tiêu của thư viện. Nếu bạn là một cá nhân hoặc tổ chức muốn trình bày một chương trình, vui lòng sử dụng mẫu đề xuất trực tuyến này. Sau khi đề xuất của bạn được gửi, nó sẽ được xem xét bởi một nhân viên thư viện, người có thể theo dõi bạn khi cần thiết.

Thời hạn nộp chương trình

  • Ngày 1 Tháng Tư - cho các chương trình diễn ra trong suốt tháng XNUMX đến tháng XNUMX
  • 1 Tháng Bảy - cho các chương trình diễn ra trong suốt từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX
  • 1 Tháng Mười - cho các chương trình diễn ra trong suốt từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX
  • 1 Tháng Giêng - cho các chương trình diễn ra từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX
Thông tin liên lạc
(Các tác giả địa phương sẽ được liên hệ bởi một thành viên của nhóm Tác giả Faire của thư viện. Vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin bên dưới càng tốt.)
Đối tượng dự định
Số lần xuất hiện
Có hiệu lực chung
kiểm tra tất cả những gì áp dụng
Những vị trí thư viện nào bạn muốn trình bày tại?
Bạn có muốn trình bày tại Maker[Space]Ship?
Vui lòng mô tả chương trình của bạn: các điểm chính, khoảng thời gian gần đúng, yêu cầu không gian đặc biệt hoặc thiết bị, định dạng (hiệu suất, bài giảng, bảng điều khiển, hội thảo), v.v.
Người tham dự có thể mong đợi học được gì từ chương trình của bạn và bạn dự định đo lường những kết quả này như thế nào?
Giải thích ngắn gọn lý do tại sao bạn cảm thấy ý tưởng chương trình của mình bổ sung cho thư viện /Maker[Space]Ship và nhiệm vụ lập trình của nó (xem các tuyên bố sứ mệnh ở trên)
Bạn đã từng làm việc với San Jose Public Library?
Xin vui lòng cho chúng tôi biết một chút về người trình bày hoặc người biểu diễn là ai.
Liên kết để đánh giá, liệt kê các yêu cầu đặc biệt, vv