Trình tạo bộ công cụ: Ẩn danh & Tracvua

Trình tạo bộ công cụ: Ẩn danh & Tracvua

Tìm hiểu cách cá nhân hóa cách tiếp cận của quý vị với quyền riêng tư trên mạng. Chọn câu trả lời phản ảnh cảm nhận của quý vị về mỗi câu.

"*" Cho biết các lĩnh vực cần thiết

Tôi cảm thấy khó chịu khi các dịch vụ và công ty trực tuyến ghi lại quá nhiều hoạt động trên Internet của tôi.*
Tôi không muốn các hoạt động trực tuyến của mình tiết lộ danh tính của mình cho mọi người.*
Tôi sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp nhỏ hoặc phi lợi nhuận; hoặc tôi xử lý dữ liệu khách hàng / thân chủ / nhà tài trợ tại một doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận.*
Chỉ điền vào nếu quý vị muốn kết quả gửi qua email cho quý vị.
Trường này là dành cho mục đích xác nhận và phải được giữ nguyên.
Trở lại đầu trang