Trình tạo bộ công cụ: Ẩn danh & Tracvua

Hình minh họa: người đội mũ trùm đầu bao quanh chống tracvua và công cụ ẩn danh.

Hướng Dẫn

Tìm hiểu cách cá nhân hóa cách tiếp cận của quý vị với quyền riêng tư trên mạng. Chọn câu trả lời phản ảnh cảm nhận của quý vị về mỗi câu.

Điều đó làm phiền tôi rằng các dịch vụ và công ty trực tuyến ghi lại rất nhiều hoạt động trên internet của tôi.
Tôi không muốn các hoạt động trực tuyến của mình tiết lộ danh tính của mình cho mọi người.
Tôi sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp nhỏ hoặc phi lợi nhuận; hoặc tôi xử lý dữ liệu khách hàng / thân chủ / nhà tài trợ tại một doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận.