Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Quyền Riêng Tư của Quý Vị

Thư Viện Công Cộng San José cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị bằng cách giữ bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị. Sự cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư của quý vị có nguồn cội sâu sắc về luật pháp và đạo đức cùng các thực thi về quản thủ thư viện. Thư viện tuân theo các giá trị của Hiệp Hội Thư Viện Hoa Kỳ theo đó xác nhận rằng, “Quyền Riêng Tư là cần thiết để thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, và tự do kết giao.” Do đó, chúng tôi “bảo vệ cho mỗi người sử dụng thư viện quyền riêng tư và bảo mật cho các thông tin được truy cập hoặc thâu nhận và các nguồn tài nguyên được tham khảo, vay mượn, tiếp thu, hoặc chuyển tải.”

Đại học bang San José có chính sách quyền riêng tư của riêng họ có thể tìm thấy ở đây - FERPA (Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình).

Luật pháp tiểu bang (§ 6267 và § 6254 - Đoạn J) bảo vệ hồ sơ thư viện của bạn khỏi bị tiết lộ nếu một thành viên của công chúng hoặc giới truyền thông yêu cầu chúng. Hồ sơ thư viện bao gồm mọi hồ sơ bằng văn bản hoặc điện tử được sử dụng để nhận dạng khách hàng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc bạn mượn của anh ấytory, tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email. Mặc dù thư viện làm mọi thứ có thể để bảo vệ quyền riêng tư của bạn nhưng đôi khi luật pháp có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin này. Hồ sơ thư viện có thể được tiết lộ cho các quan chức thực thi pháp luật theo quy định của pháp luật tiểu bang, ĐẠO LUẬT ÁI QUỐC HOA KỲ (USA PATRIOT Act)hoặc trong một vụ kiện dân sự. Nhân viên thư viện có thể bị cấm không được thông báo cho quý vị biết là các hồ sơ của quý vị đã được yêu cầu hoặc tiếp nhận theo các điều khoản của ĐẠO LUẬT ÁI QUỐC HOA KỲ.

Xin tham khảo một nhân viên nếu quý vị có câu hỏi nào về chính sách này và/hoặc các quyền riêng tư của mình tại thư viện. Chúng tôi hiện diện nơi đây để giúp đỡ.

Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Nào?

Thư viện cố gắng thu thập ở mức tối thiểu lượng thông tin nhận dạng cá nhânChúng tôi tránh tạo ra các hồ sơ không cần thiết. Chúng tôi giữ thông tin của quý vị chừng nào mà Lịch Lưu Giữ Hồ Sơ của Thành Phố San José(PDF bằng tiếng Anh) còn đòi hỏi. Chúng tôi không có các thực thi có thể khiếnthông tin của quý vị bị lộ ra công chúng mà không có sự chấp thuận của quý vị.

Quý vị có thể tùy ý nộp thông tin cá nhân của mình để dùng một số dịch vụ của thư viện. Thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho thư viện sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ không bán, cấp giấy phép, hoặc tiết lộ nó cho bất cứ nhóm thứ ba nào trừ những người làm việc theo hợp đồng hoặc theo đòi hỏi của pháp luật.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân sau để truy cập các dịch vụ thư viện:

 • Họ tên
 • Địa Chỉ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Ngày sinh
 • Số thẻ thư viện
 • Các thư liệu hiện đang mượn, đặt giữ, đặt giữ bị hủy bỏvà các vay mượn liên thư viện
 • Các thư liệu đã trễ hạn (cho tới khi được trả lại)
 • Quá trình tiền phạt
 • Thông tin ghi danh vào các lớp và sinh hoạt của thư viện

Thư viện không lưu giữ hồ sơ bạn đọctory vượt quá yêu cầu hoạt động. Sau khi bạn trả lại một mặt hàng, mặt hàng đó sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn. Bạn có thể chọn bật chế độ đọc của mìnhtory trong tài khoản trực tuyến của bạn để ghi nhật ký các mục bạn đã kiểm tra. Các mặt hàng có phí trả chậm sẽ vẫn còn trong tài khoản của bạn cho đến khi được thanh toán. Các nhà cung cấp thuộc nhóm thứ ba có thể giữ hồ sơ về quá trình vay mượn của quý vị.

Chúng tôi dùng Google Analytics để thu thập các dữ liệu về sử dụng trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi dùng thông tin này để cải tiến trang mạng của chúng tôi và để theo dõi các trào lưu. Thông tin cá nhân của quý vị (tên, địa chỉ, v.v...) sẽ không được theo dõi. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sẽ không theo dõi các khách hàng nào đã khởi động lựa chọn Không Theo Dõi trong các duyệt trình (browsers) của họ. Trang mạng của chúng tôi thu thập các dữ liệu sau đây:

 • Loại duyệt trình
 • Địa chỉ mạng nặc danh hóa
 • Loại hệ điều hành
 • Địa chỉ trang mạng mà từ đó quý vị nối kết với trang mạng của chúng tôi
 • Dụng cụ
 • Nhà cung cấp dịch vụ mạng lưới
 • Interacdữ liệu hoạt động

Bất cứ thông tin cá nhân nào có trong các tin nhắn qua email, buổi tán gẫu trên mạng, mẫu đơn trên mạng, tham khảo tận mặt hay qua điện thoại, hoặc các liên lạc khác chỉ được dùng cho mục đích mà quý vị đã cung cấp thông tin đó.

Kỹ thuật Nhận Dạng Qua Tần Số Vô Tuyến (Radio Frequency Identification - RFID) được dùng để vay mượn các thư liệu, giữ sổ sách các sưu tập thư viện, và đảm bảo cho các sưu tập này khỏi bị trộm . Các thẻ RFID gắn vào các thư liệu chỉ có mã số hình sọc về mục này. Không có thông tin cá nhân của khách hàng thư viện hoặc giao dịch trên thẻ RFID.

Ai sẽ tiếp cận thông tin của tôi?

Mọi hồ sơ khách hàng thư viện đều được bảo mật. Hồ sơ thư viện chỉ được tiết lộ cho:

 • Cán bộ thư viện thực hiện nhiệm vụ
 • Những người đứng tên thẻ sau khi chứng minh nhân dạng
 • Cha mẹ hoặc người giám hộ của các em nhỏ (tiếp cận hạn chế)
 • Bất cứ ai có sự chấp thuận trên văn bản của người đứng tên thẻ (tiếp cận hạn chế)
 • Theo lệnh toà hoặc trát đòi

Nếu người đứng tên thẻ thư viện dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ có tên trong hồ sơ thư viện chỉ được cho biết thông tin giới hạn về hồ sơ của trẻ. Bằng chứng nhân dạng của cha mẹ hoặc người giám hộ cần được chứng minh qua thẻ căn cước có hình. Nhân viên thư viện sẽ chỉ thông tin cho khách hàng về số sách đã vay mượn, ngày đáo hạn, và số tiền phạt còn nợ.

Quý vị có thể tiếp cận hồ sơ của một khách hàng khác nếu có sự chấp thuận trên văn bản của người đứng tên thẻ. Chỉ cho biết thông tin về: đã vay mượn, ngày đáo hạn, và số tiền phạt còn nợ. Không có thông tin khác được cung cấp.

Tất cả các khách hàng thư viện có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân của họ. Điều này có thể được thực hiện trên mạng hoặc đến tận thư viện. Cần mang theo bằng chứng nhân dạng của quý vị qua thẻ căn cước có hình để cập nhật thông tin tại thư viện. Cần có số PIN để thay đổi thông tin này trên mạng.

Chúng Tôi Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em Như Thế Nào?

Sự riêng tư và an toàn của trẻ em rất quan trọng đối với chúng tôi. Thông tin cá nhân mà thư viện thu thập sẽ không được chia sẻ với bất cứ cơ quan hoặc cung cấp nào không có hợp đồng. Do sự dễ dãi mà trẻ em có thể chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng, chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ và người chăm sóc nên theo dõi các hoạt động trên mạng của các em.

Trang Mạng Và Các Máy Vi Tính Công Cộng Của Chúng Tôi

HTTPS

Trang mạng của thư viện (sjpl.org) và trang mạng về các sinh hoạt của thư viện (sjpl.org/events) được mã hóa bằng HTTPS. Tất cả thông tin liên lạc giữa trình duyệt của bạn và trang web thư viện là riêng tư. Mọi liên lạc giữa duyệt trình của quý vị và trang mạng của thư viện là riêng tư.

Cookies

Cookie là một tập tin nhỏ được một trang mạng gửi đến duyệt trình mỗi lần có người đến với trang mạng đó. Các cookie được lưu trữ trên máy vi tính của quý vị và có thể truyền đi thông tin cá nhân. Các cookie được dùng để ghi nhớ thông tin về các sở thích trên các trang mà quý vị.

Quý vị có thể không nhận các cookie, vô hiệu hóa các cookie và lấy cookie ra khỏi ổ đĩa cứng (hard drive) của mình. Tuy nhiên, việc này có thể khiến cho không tiếp cận được một số dịch vụ của thư viện. Các máy chủ của thư viện dùng cookie để xác nhận người được phép sử dụng. Việc này cho phép quý vị tiếp cận với các nhà cung cấp có giấy phép thuộc nhóm thứ ba và tùy biến các trang mạng theo sở thích của quý vị. Các cookie tuân theo các thiết đặt về sự riêng tư mà quý vị đã chọn cho duyệt trình của mình. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cookie với các nhóm thứ ba bên ngoài.

An Ninh cho Dữ Liệu và Mạng Lưới

Thư viện dùng các chương trình phần mềm theo dõi sự lưu thông trên mạng lưới để nhận biết các toan tính tải lên hoặc thay đổi thông tin trái phép hoặc gây tổn hại. Không có toan tính nào khác để nhận biết cá nhân khách hàng hoặc các thói quen sử dụng của họ.

Các Máy Vi Tính và Dụng Cụ Nối Kết Công Cộng

Thư viện không lưu giữ hồ sơ về các hoạt động của quý vị trên bất cứ máy vi tính hoặc máy vi tính lưu động công cộng nào. Bất cứ hồ sơ nào về lịch sử và các hoạt động duyệt trình đều được loại ra khi quý vị đăng xuất. Khách hàng kế tiếp không thể nhìn thấy được bất cứ thông tin nào của quý vị.

Tất cả thông tin nhận dạng cá nhân sẽ bị xóa ngay sau khi kết thúc việc đặt trước máy tính công cộng của bạn. Nhật ký ẩn danh được tạo chỉ bao gồm số thiết bị đầu cuối của máy tính, thời gian đặt chỗ và thời lượng của phiên. Những số liệu thống kê đặt phòng ẩn danh này vẫn còn trong hệ thống trong hai tháng.

Mọi dụng cụ được nối kết mà quý vị mượn của thư viện (thí dụ, các máy tính bảng, eReaders) có quá trình sử dụng được nhân viên thư viện tận tay xóa đi sau khi quý vị trả lại dụng cụ.

Email & RSS Feeds

Bạn có thể chọn đăng ký nhiều danh sách gửi thư và/hoặc nguồn cấp dữ liệu RSS từ thư viện. Danh sách gửi thư được phục vụ bởi Constant Contact. Nguồn cấp dữ liệu RSS được FeedBurner của Google phục vụ. Xem bên dưới để biết thông tin về cách thư viện làm việc với nhà cung cấp này và các nhà cung cấp bên thứ ba khác.

Dùng các nhà cung cấp thuộc nhóm thứ ba

Thư viện thỏa thuận với các nhóm thứ ba để cung cấp các dịch vụ trên mạng, các bộ sưu tập kỹ thuật số, phim/nhạc phát trực tuyến, và nhiều nữa. Khi dùng một vài dịch vụ này, quý vị cũng có thể nối kết với các mạng lưới xã hội và những người sử dụng khác.

Những nhà cung cấp thuộc nhóm thứ ba có thể thu thập và chia sẻ thông tin của quý vị, bao gồm:

 • Thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cố tình cung cấp. Điều này bao gồm: khi bạn đăng ký trang web, cung cấp phản hồi và đề xuất, yêu cầu thông tin hoặc tạo nội dung được chia sẻ.
 • Thông tin khác có thể được dùng để nhận dạng quý vị. Gồm: Địa Chỉ Internet (IP Address) của quý vị, lịch sử truy tìm, các dữ liệu dựa trên địa điểm, và thông tin về dụng cụ.
 • Thông tin không nhận dạng cá nhân. Gồm: việc xem quảng cáo của quý vị, các phân tích, thông tin duyệt trình (loại và ngôn ngữ), các dữ liệu cookie, ngày/giờ quý vị yêu cầu, các dữ liệu về nhân khẩu, các loại duyệt trình, dữ liệu tương tác, các lĩnh vực phục vụ (serving domains), trang Web xem, và trang web mà quý vị đến viếng ngay trước khi đến viếng trang mạng.
 • Các dữ liệu khác được miêu tả trong chính sách về quyền riêng tư và các điều khoản sử dụng của nhà cung cấp.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ này và các loại dữ liệu sẽ được thu thập và chia sẻ, xem trang mạng về các Điều Khoản Sử Dụng và Các Chính Sách về Quyền Riêng Tư . Quý vị có thể không muốn dùng những nhà cung cấp thuộc nhóm thứ ba này nếu không chấp nhận các điều khoản sử dụng và các chính sách về quyền riêng tư của họ. Xin đọc kỹ các tài liệu này.

Chúng tôi thực hiện những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng thư viện tiếp tụcracts, giấy phép và các thỏa thuận dịch vụ máy tính bên ngoài cơ sở phản ánh các chính sách và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật của khách hàng. tiếp theo của chúng tôiracts giải quyết các hạn chế trong việc sử dụng, tổng hợp, chia sẻ và bán thông tin, đặc biệt là về trẻ vị thành niên.

Thư viện mong mỏi các nhà cung cấp:

 • Tuân theo mọi điều khoản có liên quan tới quyền riêng tư trong hợp đồng của nhà cung cấp và các thỏa thuận về việc cấp giấy phép.
 • Phù hợp theo các chính sách về quyền riêng tư của thư viện.
 • Cung cấp một sản phẩm tuân thủ theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trên Mạng của Trẻ Em.
 • Kìm chế thu thập hoặc chia sẻ thông tin phụ trội về khách hàng, ngoài thông tin cần để chuyển giao các dịch vụ đã được cung cấp của thư viện.
 • Có một chính sách được đăng tải công cộng về quyền riêng tư.

Các khách hàng của thư viện phải hiểu rằng khi dùng các trang mạng từ xa hoặc của nhà cung cấp thuộc nhóm thứ ba có các giới hạn đối với sự bảo vệ quyền riêng tư mà thư viện có thể cung cấp.

Thư viện cũng đề nghị các liên kết đến các trang web bên ngoài hợp đồng. Quý vị không cần phải cung cấp thẻ thư viện hoặc bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào để dùng các dịch vụ của họ.

Loại giám sát nào được dùng tại thư viện?

Thư viện dùng hai phương pháp giám sát khác nhau, bên trong và bên ngoài các địa điểm của chúng tôi.

Các Máy Quay Phim Gắn Trên Người

Các Nhân Viên An Toàn Thư Viện (Library Safety Officers - LSO) tại Thư Viện King có các máy quay phim gắn trên người. Họ có thể ghi lại các liên lạc với khách hàng, các cuộc phỏng vấn, và các sự kiện khác khi mà việc ghi lại có thể dùng làm bằng chứng có giá trị. Trước khi ghi lại, LSO báo trước cho khách hàng biết bằng lời nói. Không cần có sự chấp thuận khi bắt đầu thu hình. LSO là các nhân viên thuộc Sở Cảnh Sát của Trường Đại Học San José State.

Các Viên Cảnh Sát của Thành Phố San José cũng đeo các máy quay phim gắn trên người. Cảnh Sát San José không giám sát thường xuyên hoặc tuần tra các thư viện chi nhánh của San José nhưng đáp ứng với các cuộc gọi phục vụ.

Giám Sát Bằng Máy Quay Video Tại Thư Viện Chi Nhánh

Nhiều chi nhánh thư viện và Thư Viện King có các máy quay phim an ninh bên ngoài và/hoặc bên trong. Các thước phim video tại các địa điểm chi nhánh được lưu giữ trong 30 ngày. Chỉ có các nhân viên giám thị mới xem các video đã thâu. Cần có một lệnh sưu tra mới được xem các thước phim từ các máy quay bên trong nhà. Các yêu cầu xem các thước phim bên ngoài phải được gửi đến cho một Quản Lý Bộ PhậnCác thước phim của King Library được lưu giữ trong một năm, và nằm dưới thẩm quyền của Ban Cảnh Sát của Trường Đại Học.

Chúng tôi xử lý các yêu cầu thừa hành luật pháp như thế nào?

Chỉ viên Giám Đốc Thư Viện Thành Phố và/hoặc người được họ chỉ định mới được phép nhận hoặc tuân theo các yêu cầu của các viên chức thừa hành luật pháp. Chúng tôi mạn đàm với cố vấn pháp lý của chúng tôi mỗi khi có thể trước khi quyết định đáp ứng thích hợp. Hồ sơ thư viện không có sẵn cho bất cứ cơ quan chính phủ của tiểu bang, liên bang, hoặc địa phương mà không có trát tòa, trát bắt, lệnh tòa hoặc các tài liệu pháp lý khác đòi hỏi chúng tôi phải làm điều này. Các lệnh này phải cung cấp lý do chính đáng và phải ở dạng thích hợp. Chúng tôi đã huấn luyện mọi nhân viên thư viện và những người tình nguyện về vliệc chuyển các yêu cầu của giới chức thừa hành luật pháp đến các quản trị viên thư viện.

Sự Cam Kết của Chúng Tôi Với Quý Vị

Thư viện của chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị với các nhóm thứ ba trừ khi luật pháp đòi hỏi. Các cuộc kiểm tra về quyền riêng tư được tiến hành thường xuyên để đảm bảo mọi chương trình và dịch vụ của thư viện tuân thủ theo chính sách về quyền riêng tư này. Các khách hàng thư viện nào có câu hỏi, quan tâm, hoặc than phiền về cách xử lý của thư viện đối với các quyền riêng tư và bảo mật của họ cần liên lạc với viên Chánh Văn Phòng Nhân Viên.

Thư viện có quyền thay đổi hoặc bổ sung chính sách về quyền riêng tư này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web của thư viện.

Thư viện này chưa nhận được trát đòi hoặc thư gửi về an ninh quốc gia nào của chính phủ chiếu theo Phần 215 thuộc ĐẠO LUẬT ÁI QUỐC HOA KỲ. Nếu thông báo này được gỡ bỏ, khách hàng có thể cho rằng trát đòi hoặc thư gửi về an ninh quốc gia đã nhận được. 3/12/18

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Của Nhà Cung Cấp

Chính sách bảo mật từ các nhà cung cấp bên thứ ba San José Public Library cấp phép dịch vụ và nội dung từ.

Kiểm toán quyền riêng tư

Kiểm tra quyền riêng tư được tiến hành để đánh giá xem các chương trình và dịch vụ thư viện có tuân thủ chính sách quyền riêng tư của SJPL hay không.
Trở lại đầu trang