Phòng Thí Nghiệm Ảo Về Sự Riêng Tư

Tay cầm dụng cụ trực tuyến trên không.

Về Phòng Thí Nghiệm Ảo Về Sự Riêng Tư

Học hỏi thêm về các chủ đề về sự riêng tư và soạn một bộ công cụ về sự riêng tư dựa theo nhu cầu của quý vị. Các công cụ gồm các liên kết, mẹo, và các tài nguyên nhằm trợ giúp quý vị hoàn chỉnh bản sắc trên mạng của quý vị. Gởi email hoặc in ra công cụ về sự riêng tư của quý vị để sử dụng trong tương lai.

Bộ Công Cụ & Lên Cấp

Bộ công cụ: Tổng Quan: Sự Riêng tư Có Nghĩa Là Gì Trên Mạng?

Mọi người định nghĩa quyền riêng tư theo nhiều cách, nhưng một khía cạnh quan trọng là kiểm soát thông tin cá nhân của quý vị, hay nói cách khác, có thể chọn người biết những gì về quý vị.

Bộ công cụ: Truyền Thông Xã Hội và Chia Sẻ Trên Mạng

Phương tiện truyền thông xã hội giống như một bảng thông báo trực tuyến. Hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội đều có cài đặt quyền riêng tư, nhằm hạn chế thông tin của quý vị được nhìn thấy bởi một nhóm người được chọn.

Bộ công cụ: Những Điều Cơ Bản Về An Ninh Trên Mạng

Mặc dù quyền riêng tư trên mạng là (một phần) về người quý vị ủy quyền để xem thông tin cá nhân của quý vị, bảo mật trên mạng giúp quý vị ngăn chặn truy cập trái phép vào cùng thông tin đó.

Bộ công cụ: Chia Sẻ Dữ Liệu và Khai Thác Dữ Liệu

Khai thác dữ liệu có nghĩa là tìm kiếm các mẫu và các mối quan hệ trong các bộ sưu tập dữ liệu lớn, thường được gọi là Dữ liệu lớn.

Bộ công cụ: Dấu Ấn Thông Tin của Quý vị

Mọi người đều có dấu chân thông tin (information footprint), một dấu vết thông tin quý vị để lại khi quý vị sử dụng công nghệ.

Bộ Công Cụ: Theo Dõi và Giữ Nặc Danh Trên Mạng

Quý vị có thể ẩn danh trực tuyến? Không. Nếu quý vị quan tâm bằng cách theo dõi trực tuyến, hãy sử dụng các mẹo trong bộ công cụ bảo mật của quý vị để tìm các công cụ hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng chúng có thể bị lỗi thời.

Bộ Công Cụ: Tình Trạng Riêng tư Trên Mạng

Hiến pháp Hoa Kỳ không quy định cụ thể rằng quý vị có quyền riêng tư.

Tăng Cấp: Hãy Bắt Đầu Hôm Nay

Hãy xem những công cụ, ứng dụng, nguồn tài nguyên về sự riêng tư sau đây và bắt đầu quản lý những hoạt động và nhân dạng trên mạng của quý vị hôm nay.

Tăng cấp: Bài Viết Đào Sâu

Muốn tìm hiểu thêm về sự riêng tư trên mạng? Đào sâu vào những chủ đề sau và trở thành một tay chuyên gia về sự riêng tư.

Chính sách Bảo mật

Nền tảng San José Public Library cam kết bảo vệ sự riêng tư của quý vị bằng cách giữ bí mật thông tin nhận dạng cá nhân.

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Của Nhà Cung Cấp

Chính sách bảo mật từ các nhà cung cấp bên thứ ba San José Public Library giấy phép dịch vụ và nội dung từ.

Kiểm toán quyền riêng tư

Kiểm tra quyền riêng tư được thực hiện để đánh giá xem các chương trình và dịch vụ thư viện có tuân thủ chính sách bảo mật của SJPL hay không.