PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Partners in Reading (PAR): Tập Đọc Chữ Cho Người Lớn và Cả Gia Đình

Chia sẻ món quà đọc chữ! Tổ chức PAR kết nối các thầy dạy kèm với người lớn học chữ để giúp cải thiện khả năng đọc của họ.

Career Online High School

Career Online High School cung cấp cho người lớn cơ hội lấy bằng tốt nghiệp trung học được công nhận & chứng chỉ nghề nghiệp với sự hỗ trợ từ khi ghi danh đến khi tốt nghiệp.

Tài Nguyên Về Quốc Tịch và Di Dân

Nhận tài nguyên giúp công dân và nhập cư.

SJPL Works: Nghề Nghiệp & King Doanh

Tìm Nghề Nghiệp Của Quý Vị. Xây Dựng Doanh Nghiệp Của Quý Vị.

Dịch Vụ Trợ Giúp Xã Hội

Tổ chức PATH (People Assisting the Homeless ) cung cấp dịch vụ tiếp cận và công tác xã hội tại Thư Viện King. Các cuộc hẹn với Nhân Viên Xã Hội cũng có sẵn qua chương trình Nhân viên Xã hội Tại Thư Viện của chúng tôi.

Pressbooks

Tạo sách điện tử chuyên nghiệp hoặc định dạng sách của quý vị để in.

Nộp Các Sách Trong Dự Án Tác Giả Độc Lập (Indie Author Project Submissions)

Gửi sách do bạn xuất bản độc lập tại đây và chia sẻ sách điện tử của bạn với những khách hàng quen của SJPL và các thư viện trên khắp California. Các bài gửi tốt nhất được sắp xếp, giới thiệu và quảng bá bởi Library Journal, Overdrive, và các tổ chức và doanh nghiệp đáng chú ý khác.

Short Edition

Đọc ngắn storlà của các nhà văn trong nước và quốc tế, hoặc gửi của riêng bạn cho bộ sưu tập Phiên bản Ngắn.

Phòng Thí Nghiệm Ảo Về Sự Riêng Tư

Tìm hiểu về các chủ đề bảo mật và tạo bộ công cụ bảo mật tùy chỉnh hướng đến nhu cầu trực tuyến của bạn.