PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Partners in Reading (PAR): Tập Đọc Chữ Cho Người Lớn và Cả Gia Đình

Chia sẻ năng khiếu đọc sách. PAR kết nối quý vị với những người lớn học chữ để giúp cải thiện khả năng đọc của họ.

Career Online High School

Career Online High School cung cấp cho người lớn cơ hội lấy bằng tốt nghiệp trung học được công nhận & chứng chỉ nghề nghiệp với sự hỗ trợ sát cánh với quý vị từ lúc khi ghi danh đến khi tốt nghiệp.

Tài Nguyên Về Quốc Tịch và Di Dân

Nhận tài nguyên trợ giúp về nhập tịch và di dân.

SJPL Works: Nghề Nghiệp & King Doanh

Tìm Nghề Nghiệp Của Quý Vị. Xây Dựng Doanh Nghiệp Của Quý Vị.

Pressbooks

Tạo sách điện tử chuyên nghiệp hoặc định dạng sách của quý vị để in.

Nộp Các Sách Trong Dự Án Tác Giả Độc Lập (Indie Author Project Submissions)

Gửi sách do quý vị tự xuất bản tại đây và chia sẻ sách điện tử của quý vị với những khách hàng quen của SJPL và các thư viện trên khắp California. Các bài gửi tốt nhất được sắp xếp, giới thiệu và quảng bá bởi Library Journal, Overdrive, và các tổ chức và doanh nghiệp đáng chú ý khác.

Édition ngắn

Đọc các tác phẩm tiểu thuyết ngắn của các nhà văn trong nước và quốc tế, hoặc gửi tác phẩm của riêng bạn cho bộ sưu tập Phiên bản Ngắn.

Phòng Thí Nghiệm Ảo Về Sự Riêng Tư

Tìm hiểu về các chủ đề bảo mật và tạo bộ công cụ bảo mật tùy chỉnh hướng đến nhu cầu trực tuyến của quý vị.

nguồn điện tử

Tài nguyên trực tuyến có sẵn với thẻ thư viện của bạn. Thư viện điện tử của chúng tôi luôn mở!