Thư Viện Chi Nhánh Pearl Avenue

Ngoại thất của chi nhánh Pearl

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

4270 Pearl Avenue
San Jose, CA 95136

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Sự đa dạng trong khách hàng mà chúng tôi phục vụ, cũng như các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp."

- Bà G.

THAM DỰ SINH HOẠT

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Pearl Avenue

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.