Phụ Huynh & Người Trông Nom

Một phụ huynh giúp con mình vẽ phần màu đỏ của con sâu bướm rất đói.

Tài Nguyên Dành Cho Phụ Huynh và Người Trông Nom

Khám phá các tài nguyên và thông tin MIỄN PHÍ để giúp quý vị chuẩn bị cho con đi học, hỗ trợ khả năng học tập độc đáo của chúng, giữ chúng an toàn trên mạng và gia tăng thành công và thành tích học tập của các trẻ.

Việc Sử Dụng Thư Viện Của Con Quý Vị

Hãy chia sẻ với con quý vị tầm quan trọng và trách nhiệm của việc trở thành thành viên thẻ thư viện. Chúng tôi không hạn chế bất kỳ thư liệu nào trong bộ sưu tập hoặc giới hạn quyền truy cập vào Internet. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải chịu trách nhiệm quyết định tài nguyên thư viện nào (sách, Internet và các phương tiện truyền thông) phù hợp với con trẻ của họ. Cha mẹ và người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng tài nguyên thư viện của con em mình theo niềm tin của từng gia đình.

Lứa Tuổi & Giai Đoạn

Mỗi đứa trẻ có một bộ nhu cầu riêng, tùy theo độ tuổi, cách học và tính cách. 5 năm đầu tiên đặc biệt quan trọng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ và cảm xúc xã hội.

Dịch Vụ và Tài Nguyên Bao Gồm

Hỗ trợ cho các gia đình và tất cả trẻ em, bao gồm cả những em có khuyết tật và đang học tiếng Anh, trong một môi trường an toàn và chào đón, thúc đẩy cảm giác thân thuộc và tăng tương tác ngang hàng.

Trung Tâm Gia Đình Học Hỏi (Family Learning Centers hay FLC)

Trung Tâm Học Tập Gia Đình cung cấp các chương trình và dịch vụ miễn phí cho gia đình và cá nhân để cải thiện khả năng đọc viết và kỹ năng sống.

Các Thư Mục

Nhân viên của chúng tôi chọn cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau.

Thư Liệu Mới Nuôi Dạy Con Cho Các Phụ Huynh

Các tựa mới nhất về nuôi dạy con được cho vào bộ sưu tập tiếng Anh cấp độ người lớn.

Giáo dục

Giúp đỡ cho giáo viên và học sinh. Education & Digital Literacy Chiến lược.

Hỗ Trợ Cho Học Sinh

Sự xuất sắc ở trường học bắt đầu từ thư viện. Xem tổng quan về tất cả các nguồn của chúng tôi dành cho sinh viên.

Discover & Go – Vé Xem Viện Bảo Tàng

Discover & Go cung cấp vé miễn phí hoặc giảm giá vào các bảo tàng địa phương cho chủ thẻ thư viện Bay Area.

Giảm Giá Tương Tác Công Nghệ

Trình thẻ thư viện của quý vị tại phòng vé The Tech với $ 3 giảm giá cho Người lớn hoặc $ 2 giảm giá kết hợp cho Trẻ em & Người cao niên. Không bao gồm các mục ban đêm, phim truyện, triển lãm đặc biệt. Những mục khác không có hiệu lực.

Blogs mới nhất

Hãy để chúng tôi giúp bạn giải quyết cho năm mới của bạn!

Thư viện có thể có các tài nguyên để giúp bạn thực hiện các giải pháp cho Năm Mới của bạn.

Ila Langner
12/31/2020 - 10:00 chiều

Hoạt động mùa đông cho trẻ mẫu giáo của bạn

Trò chơi và các hoạt động học tập cần làm ở nhà.

Nari Ferderer
12/11/2020 - 7:00 sáng

Tăng cường gia đình: Năm mặt bảo vệtors Phần 2

Phần 2 của 2 bài nói chuyện của Mary Ellen Peterson về cách củng cố gia đình trong COVID-19.

Ila Langner
12/03/2020 - 10:00 chiều