Partners in Reading - Học Tập Kỹ Thuật Số

đàn ông và phụ nữ sử dụng máy tính

Cơ Quan Partners in Reading (PAR) cung cấp lớp học công nghệ miễn phí cho học viên trong chương trình. Khu máy vi tính PAR và các huấn luyện viên công nghệ tình nguyện giúp học viên người lớn sử dụng máy vi tính, máy vi tính xách tay, máy vi tính bảng và điện thoại thông minh. 

Học Tập Kỹ Thuật Số Là Gì?

Học Tập Kỹ Thuật Số (Digital Literacy) là khả năng truy cập và sử dụng thông tin và công nghệ. Quý vị có thể cải thiện kỹ năng này với hướng dẫn và luyện tập.

Máy vi tính, điện thoại di động và internet là những phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần biết cách sử dụng chúng.

Học viên người lớn của PAR có thể huấn luyện kỹ năng kỹ thuật số trong khi họ cải thiện kỹ năng đọc và viết. Gọi PAR theo số 1-408-808-2361 để tham gia chương trình!

Giờ phòng máy vi tính PAR

Phòng Máy vi tính PAR chỉ mở cửa cho những học viên PAR khi văn phòng mở cửa, tọa lạc tại Thư viện King, trên tầng 1, bên trong văn phòng PAR.

Nhận trợ giúp về công nghệ

Các tình nguyện viên trong Phòng Máy vi tính PAR có thể giúp quý vị với nhiều kỹ năng công nghệ cơ bản, chẳng hạn như cách:

  • Sử dụng máy vi tính, máy vi tính xách tay, máy vi tính bảng hoặc điện thoại
  • Đánh bàn phím
  • Nhắn tin trên điện thoại
  • Viết và gửi email
  • Sử dụng lịch trên mạng
  • Sử dụng ngân hàng trên mạng
  • Ứng tuyển việc làm
  • Kết nối với một bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác
  • Sử dụng các công cụ tìm kiếm và đọc các trang web
  • Sử dụng Microsoft Word, Excel hoặc tập tin Google

Nhận công nghệ

Học viên PAR có thể mượn máy vi tính xách tay Chromebook từ văn phòng PAR trong 90 ngày bằng thẻ thư viện của họ. Hỏi nhân viên PAR nếu quý vị muốn mượn máy vi tính xách tay Chromebook bằng cách gọi 1-408-808-2361. Vui lòng để lại tin nhắn với tên và số điện thoại của quý vị.

Tự học