Sách và Bản tin CCHC

Viết ghi chú và xem sách

Xem bộ sưu tập sách dành cho người học CCHC, khám phá các bài đọc được đề xuất của chúng tôi dành cho người học trưởng thành và đọc các bản tin CCHC!

Đề nghị đọc

Đề xuất đọc là những cuốn sách để đọc cho vui hoặc trong thời gian rảnh rỗi mà PAR đề xuất cho người lớn học.

Bộ sưu tập các bài đọc nhanh

Sách Quick Reads là một bộ sưu tập sách được viết cho người lớn ở mọi trình độ đọc. Kiểm tra Sách Quick Reads sưu tầm tại các thư viện sau:

Bộ sưu tập Oxford Bookworms là một bộ sưu tập sách khác được viết cho người lớn ở mọi trình độ đọc. Bộ sách này đã rút gọn những cuốn sách phổ biến cho các cấp độ đọc khác nhau.

Một số Bộ sưu tập Oxford Bookworms cũng có sách nói phù hợp để người lớn có thể nghe bản ghi âm và theo dõi bài đọc. Kiểm tra Bộ sưu tập Oxford Bookworms bộ sưu tập.

Bản tin CCHC

Sách dành cho người học

Mỗi năm kể từ năm 2001, PAR đã xuất bản một cuốn sách bao gồm các đoạn ngắntories của những người học CCHC xoay quanh một chủ đề đặc biệt. Hãy xem bộ sưu tập sách dành cho người học của PAR dưới đây: