Partners in Reading (PAR): Tập Đọc Chữ Cho Người Lớn và Cả Gia Đình

Cho bạntor và người học của cô ấy làm bài tập viết. Partners in Reading logo - biểu tượng của cuốn sách mở

Sứ Mệnh của PAR

Nhiệm vụ của Partners in Reading (PAR) là làm phong phú cuộc sống của người lớn để đạt được các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của họ thông qua đọc, viết, tư duy phản biện, công nghệ, kỹ năng sống và học tiếng Anh.

Địa Chỉ

150 E San Fernando, San Jose, CA 95112

Chân dung của Adrian McBride
Adrian McBride
Quản Lý
adrian.mcbride@sjlibrary.org

Giờ

Thứ Hai 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 1 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa

San Jose Public Library Logo nền tảng - bàn tay với cây mọc từ nó

Hỗ Trợ Chúng Tôi

HỖ TRỢ Partners in Reading thông qua SJPL Foundation. Hãy viết "PAR, Partners in Reading"trong phần" Cung cấp ở đâu "và chọn" Khác ":

Tìm hiểu thêm

Trở thành một học viên của Partners in Reading

Người lớn có thể nhận tu miễn phí một kèm một hoặc nhóm nhỏtoring để cải thiện các kỹ năng đọc, viết, nói và công nghệ cơ bản của họ. Tìm hiểu làm thế nào để trở thành một người học CCHC! Gọi 1 (408) 808-2361.

Trở thành một Partners in Reading Tình Nguyện

Chia sẻ các kỹ năng đọc, viết và hội thoại của bạn để làm phong phú thêm cuộc sống của người lớn ở San José. Chúng tôi cung cấp đào tạo, tài liệu học tập và tài nguyên miễn phí. Học cách đóng góp cho cộng đồng của bạn.

Gặp gỡ Partners in Reading Tutors và Người học

Người lớn tham gia vào Partners in Reading (CCHC) vì nhiều lý do. Đọc một số của PAR's tutor và người học storcác bạn

Dịch Vụ Tập Đọc Chữ Cho Gia Đình

Partners in Reading làm việc với các tổ chức địa phương để cung cấp các buổi hội thảo nuôi dạy con, tài liệu đọc viết, sách thiếu nhi và nhiều hơn nữa!

Partners in Reading - Học Tập Kỹ Thuật Số

Cải thiện kỹ năng máy tính và công nghệ của bạn! Partners in Reading cung cấp huấn luyện viên để dạy các kỹ năng máy tính cơ bản và chỉ cho sinh viên cách sử dụng các chương trình để xây dựng kỹ năng công việc.

English as a Second Language (ESL)

Tìm hiểu và practice cuộc trò chuyện tiếng Anh với một người một bạntor hoặc với những người khác trong một lớp học. Partners in Reading cung cấp các lớp học ESL miễn phí cho mọi trình độ, cả trực tuyến và trực tiếp.

Hộp công cụ dành cho học viên

Khám phá các công cụ và lớp học trực tuyến cho Partners in Reading Người học.

Công Cụ Dạy Kèm

Truy cập tutorchiến lược gia nhập, ghi lại giờ tình nguyện, yêu cầu tài liệu, sử dụng trang tính miễn phí và duyệt các tài nguyên trực tuyến cho Partners in Reading (PAR) từtors.

Sách và Bản tin CCHC

Xem bộ sưu tập sách dành cho người học CCHC, khám phá các bài đọc được đề xuất của chúng tôi dành cho người học trưởng thành và đọc các bản tin CCHC!