Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Tổ chức của chúng tôi

Nhiệm Vụ & Tầm Nhìn

San José Public Library làm phong phú thêm cuộc sống bằng cách thúc đẩy học tập suốt đời và bằng cách đảm bảo rằng mọi thành viên trong cộng đồng đều có quyền truy cập vào một loạt các ý tưởng và thông tin.

Việc Làm Tại Thư Viện

Xem danh sách công việc hiện tại và áp dụng để làm việc tại thư viện.

Ban Quản Trị

Gặp gỡ đội ngũ quản lý của chúng tôi.

Sự Kiện và Giải Thưởng

Thông tin nhanh về việc giành giải thưởng San José Public Library hệ thống.

Dòng Thời Gian Lịch Sử của Thư Viện Cộng Đồng San José

Dòng thời gian của những ngày quan trọng trong lịch sử San Jose Public Library

Điều Luật

Chính sách quản lý việc sử dụng các cơ sở và dịch vụ thư viện của chúng tôi.