Tìm kiếm cáo phó

Các bia mộ tại Công viên Tưởng niệm Đồi Sồi của San Jose.

Do lượng thời gian rất dài cần thiết cho việc tìm kiếm cáo phó, nhân viên thư viện không thể trợ giúp. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đưa ra các mẹo sau để giúp quý vị tìm kiếm dễ dàng hơn:

Mẹo tìm kiếm cáo phó

  • Cáo phó từ năm 1922 trở về trước có thể được tìm kiếm trong California Digital Newspaper Collection.

  • Cáo phó từ năm 1985 trở về sau có thể được tìm kiếm trong Newsbank, có thể truy cập từ nhà với thẻ thư viện cộng đồng San José của quý vị, hoặc tại bất kỳ địa điểm thư viện San José nào. Chúng tôi khuyến nghị rằng các nhà nghiên cứu nên tìm kiếm trong vòng 10 ngày sau khi người trong cáo phó qua đời.

  • Với cam kết thời gian dài cần thiết cho các cuộc tìm kiếm trên vi phim, một ngày qua đời chính xác là cần thiết cho bất kỳ ai cố gắng tìm một cáo phó. Nếu quý vị không biết ngày qua đời nhưng tin rằng đó là từ năm 1940-1997, quý vị có thể kiểm tra người đã qua đời trên Chỉ mục tử vong California.

  • Toàn bộ báo Mercury News trên vi phim đều có sẵn trong California Room và tầng lầu hầm của thư viện Dr. Martin Luther King, Jr.

  • Mô hình Thư viện quận hạt Santa Clara cung cấp một dịch vụ tìm kiếm miễn phí cho 3 cáo phó mỗi tháng.

  • Nếu người quá cố là một thành viên nổi bật của xã hội San Jose, thì cáo phó của họ có thể được liệt kê trong Chỉ Mục California Room.