Tìm kiếm cáo phó

Các bia mộ tại Công viên Tưởng niệm Đồi Sồi của San Jose.

Do lượng thời gian rất dài cần thiết cho việc tìm kiếm cáo phó, nhân viên thư viện không thể trợ giúp. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đưa ra các mẹo sau để giúp quý vị tìm kiếm dễ dàng hơn:

Mẹo tìm kiếm cáo phó

  • Cáo phó từ năm 1922 trở về trước có thể được tìm kiếm trong California Digital Newspaper Collection.

  • Cáo phó từ 1923-1985 và sau đó có thể được tìm kiếm thông qua Newsbank, có thể truy cập từ nhà với của bạn San Jose Public Library hoặc từ bất kỳ địa điểm thư viện nào ở San Jose. Chúng tôi khuyên các nhà nghiên cứu nên tìm kiếm trong tối đa 10 ngày sau cái chết của người đó.

  • Cáo phó sau năm 1985 phải được tìm kiếm thủ công bằng vi phim. Với cam kết về thời gian khổng lồ cần thiết cho việc tìm kiếm vi phim, ngày mất chính xác là cần thiết đối với bất kỳ ai cố gắng tìm cáo phó. Nếu bạn không biết ngày chết nhưng bạn tin rằng đó là vào khoảng năm 1940-1997, bạn có thể kiểm tra Chỉ mục tử vong California.

  • Toàn bộ báo Mercury News trên vi phim đều có sẵn trong California Room và tầng lầu hầm của thư viện Dr. Martin Luther King, Jr.

  • Mô hình Thư viện quận hạt Santa Clara cung cấp một dịch vụ tìm kiếm miễn phí cho 3 cáo phó mỗi tháng.

  • Nếu người quá cố là một thành viên nổi bật của xã hội San Jose, cáo phó của họ có thể được liệt kê trong Chỉ Mục California Room.