Bảng kiểm tra

Đăng bởi Julie Oborny on Thứ Tư, 06/30/2021 - 11:53 CH

Điều Kiện Cần Có

  {{ title }}
Trường đại học {{field_college}
Tôi có cần phải có nhu cầu tài chính để đủ điều kiện không? {{ field_yes_no_financial_need }}
Tôi có cần phải là sinh viên đại học lần đầu không? {{ field_yes_no_first_time }}
Tôi có cần đăng ký vào đại học toàn thời gian hay tôi có thể đăng ký bán thời gian? {{ field_full_part }}
Tôi có cần phải là cư dân của Quận Santa Clara (hoặc đủ điều kiện cho trường hợp ngoại lệ thường trú - AB540) không? {{ field_scc_resident }}
Tôi có cần phải là cư dân của California (hoặc đủ điều kiện cho trường hợp ngoại lệ thường trú - AB540) không? {{ field_ca_resident }}
Khi nào tôi cần bắt đầu học đại học sau khi tốt nghiệp trung học? {{ field_college_start }}
Tôi có đủ điều kiện nếu tôi tốt nghiệp trung học cách đây hơn 9 tháng không? {{ field_nine_months_grad }}
Tôi có đủ tiêu chuẩn nếu tôi là một cựu chiến binh chưa từng học đại học không? {{ field_qualify_vet }}
Tôi có đủ điều kiện nếu tôi hoàn thành GED sau Mùa thu năm 2020 không? {{ field_qualify_fall }}

Thêm bình luận mới

Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.