Mt. Pleasant

Giờ chủ nhật
Đóng
Giờ thứ hai
9 giờ sáng - 1 giờ chiều
Giờ thứ ba
9 giờ sáng - 1 giờ chiều
Giờ thứ tư
9 giờ sáng - 1 giờ chiều
Giờ thứ năm
9 giờ sáng - 1 giờ chiều
Giờ thứ sáu
2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Giờ thứ bảy
10 giờ sáng - 2 giờ chiều