Thư Viện Mt. Pleasant Neighborhood

ngoại thất của Mt. Pleasant Thư viện khu phố

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Tư 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Năm 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Sáu 9 giờ sáng - 1 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

3411 Rocky Mountain Drive
San Jose, CA 95127

Các Đặc Điểm

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Có một thư viện trong khoảng cách đi bộ cho tất cả trẻ em và gia đình của chúng tôi là tuyệt vời."

- Mariann Engle

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Trực tiếp storytimes đang trở lại! Các chương trình ảo và điện thoại vẫn có sẵn trong nhà của bạn.

Đọc Học hè

Đọc để tìm hiểu và giành giải thưởng! Mọi lứa tuổi đều có thể mở rộng kiến ​​thức trong mùa hè.

Sinh Hoạt Trên Mạng của Mt. Pleasant

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.