Thư Viện Mt. Pleasant Neighborhood

ngoại thất của Mt. Pleasant Thư viện khu phố

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 2 PM - 6 PM
Thứ Ba 2 PM - 6 PM
Thứ Tư 2 PM - 6 PM
Thứ Năm 2 PM - 6 PM
Thứ Sáu 9 AM - 1 PM
Thứ Bảy 10 AM - 2 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

3411 Rocky Mountain Drive
San Jose, CA 95127

CÁC ĐẶC ĐIỂM

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Có một thư viện trong khoảng cách đi bộ cho tất cả trẻ em và gia đình của chúng tôi là tuyệt vời."

- Mariann Engle

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sinh Hoạt Trên Mạng của Mt. Pleasant

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.