Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Thư Viện Khu Phố Mt. Pleasant

ngoại thất của Mt. Pleasant Thư viện khu phố

Giờ

Vị trí này được đóng lại cho đến khi có thông báo mới

Thứ Hai Đóng
Thứ Ba Đóng
Thứ Tư Đóng
Thứ Năm Đóng
Thứ Sáu Đóng
Thứ Bảy Đóng
Chủ Nhật Đóng

Các Ngày Lễ Đóng Cửa

Địa Chỉ

3411 Rocky Mountain Drive
San Jose, CA 95127

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Có một thư viện trong khoảng cách đi bộ cho tất cả trẻ em và gia đình của chúng tôi là tuyệt vời."

- Maryn Engle

THAM DỰ SINH HOẠT

Câu chuyện và nhiều hơn nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình ảo và điện thoại thoải mái tại nhà của bạn.

Học hè

Đọc để tìm hiểu và giành giải thưởng! Mọi lứa tuổi đều có thể mở rộng kiến ​​thức trong mùa hè.