Maker[Space]Ship Mẫu đề xuất địa điểm

Mô hình Maker[Space]ShipNhiệm vụ của là vượt qua các rào cản tiếp cận ở San José, thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo, kết nối mọi người với công nghệ và khuyến khích giải quyết vấn đề, hợp tác và khám phá.

Nếu bạn là một cá nhân hoặc tổ chức muốn có Maker[Space]Ship đến địa điểm của bạn xin vui lòng sử dụng mẫu đề xuất trực tuyến này. Chúng tôi luôn tìm kiếm các địa điểm bổ sung cho Maker[Space]ShipNhiệm vụ của San Jose và mục tiêu của San José là mang lại cơ hội học tập trọn đời chất lượng cao cho tất cả các thành viên của cộng đồng. Sau khi đề xuất của bạn được gửi, nó sẽ được xem xét bởi một nhân viên thư viện, người có thể theo dõi bạn khi cần thiết.

Thông tin liên lạc
Vị trí của bạn có thể đặt một chỗ đậu xe bên ngoài với ít nhất 50 'x 20' x 13 'và khoảng trống rộng để điều khiển xe buýt không?
Đối tượng dự định
Yêu cầu chương trình song ngữ?
Bạn đã từng làm việc với Maker[Space]Ship?