Ngoài Sách Ra

Quý vị có thể khám phá nhiều thứ hơn từ thư viện ngoài sách và phim/nhạc ! Dưới đây là một số thư mục quý vị mà có thể không biết mình có thể truy cập:

Thư viện hạt giống Almaden

Nhận miễn phí và đóng góp hạt giống để cộng đồng của quý vị phát triển!

Thư viện hạt giống Berryessa

Mượn hạt giống gia truyền để trồng cây của riêng quý vị, sau đó thu hoạch hạt giống từ cây của quý vị và trả lại một số cho thư viện.

Calabazas Thư viện hạt giống

Hạt giống miễn phí cho khu vườn của bạn có sẵn. Tặng lại hạt giống cho cộng đồng quanh năm.

Thư viện hạt giống Vineland

Mô hình Vineland thư viện hạt giống có sẵn hạt giống cho vụ gieo trồng Mùa hè trong giờ thư viện mở trong phòng đọc.

Thẻ Công viên Bang California

Tìm hiểu về cách bạn có thể đến thăm các công viên tiểu bang CA miễn phí bằng thẻ thư viện của mình.

SJ Access Thiết bị điện toán

Xem Chromebook, iPad hoặc máy tính xách tay miễn phí thông qua SJ Access chương trình cho vay.

Điêu Khắc

Khắc, trang trí hoặc cá nhân hóa nhiều loại vật liệu. Hỏi nhân viên về tình trạng sẵn có tại chi nhánh địa phương của quý vị.

Bộ công cụ tự làm để tiết kiệm năng lượng

Được thiết kế bởi Silicon Valley Energy Watch, bộ công cụ này dành cho chủ nhà sử dụng trong ngôi nhà của họ, cho phép họ chịu trách nhiệm về việc sử dụng năng lượng và nước của ngôi nhà và giảm hóa đơn điện nước.

Phiếu Đổ Rác

Có thể mua thêm nhãn dán phiếu đổ rác với giá $ 6.25 tại tất cả các thư viện. Một phần của tiền bán hỗ trợ các chương trình thư viện. Chỉ nhận tiền mặt hoặc chi phiếu.