Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

DỊCH VỤ CHO THÀNH VIÊN

Trở Thành Thành Viên: Nhận Một Thẻ Thư Viện

Tìm hiểu những lợi ích của thành viên và đăng ký thẻ của bạn ngày hôm nay.

Điều Luật Mượn

Tìm hiểu làm thế nào để sử dụng thư viện. Nhận thông tin về các khoản thanh toán, gia hạn, tiền phạt và phí thư viện, v.v.

Discover & Go – Vé Xem Viện Bảo Tàng

Discover & Go cung cấp vé miễn phí hoặc giảm giá cho các bảo tàng địa phương cho chủ thẻ thư viện Bay Area.

Khả Năng Tiếp Cận

Thư viện cung cấp một số công nghệ, bộ sưu tập và dịch vụ thích ứng miễn phí cho người dùng khuyết tật.

Tán Gẫu Với Quản Thủ Thư Viện

Cần giúp đỡ để tìm một cái gì đó? Trò chuyện trên mạng với một trong những quản thủ thư viện của chúng tôi.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có câu trả lời nhanh về cách sử dụng nhiều dịch vụ của thư viện.