DỊCH VỤ CHO THÀNH VIÊN

Là Một Thành Viên Nhận Được Nhiều Hơn: Nhận thẻ thư viện

Đăng ký thẻ thư viện miễn phí của quý vị ngay hôm nay.

Mượn & Trả Lại

Tìm hiểu cách sử dụng thẻ thư viện của bạn. Nhận thông tin về thời hạn thanh toán, gia hạn, tạm giữ, tiền phạt và phí, v.v.

Discover & Go – Vé Xem Viện Bảo Tàng

Discover & Go cung cấp vé miễn phí hoặc giảm giá vào các bảo tàng địa phương cho chủ thẻ thư viện Bay Area.

Khả Năng Tiếp Cận

Khám phá các tài liệu, dịch vụ, chương trình và công nghệ thích ứng miễn phí của chúng tôi dành cho người khuyết tật.

Trò chuyện trực tuyến

Cần một số trợ giúp tìm một cái gì đó? Trò chuyện với chúng tôi trực tuyến.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có câu trả lời nhanh về cách sử dụng nhiều dịch vụ của thư viện.