Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

DỊCH VỤ CHO THÀNH VIÊN

Trở Thành Thành Viên: Nhận Một Thẻ Thư Viện

Tìm hiểu những lợi ích của thành viên và đăng ký thẻ của bạn ngày hôm nay.

Vay & Trả lại

Tìm hiểu cách sử dụng thẻ thư viện của bạn. Nhận thông tin về thời hạn thanh toán, gia hạn, tạm giữ, tiền phạt và phí, v.v.

Discover & Go – Vé Xem Viện Bảo Tàng

Discover & Go cung cấp vé miễn phí hoặc giảm giá cho các bảo tàng địa phương cho chủ thẻ thư viện Bay Area.

Khả Năng Tiếp Cận

Thư viện cung cấp một số công nghệ, bộ sưu tập và dịch vụ thích ứng miễn phí cho người dùng khuyết tật.

Trò chuyện trực tuyến

Cần một số trợ giúp để tìm một cái gì đó? Trò chuyện với thư viện trực tuyến.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có câu trả lời nhanh về cách sử dụng nhiều dịch vụ của thư viện.