Đội Ngũ Quản Trị Thư Viện

Đội Ngũ Quản Trị Thư Viện

Đội ngũ lãnh đạo điều hành

Thư viện thành phố

Jill Bourne
jill.bourne@sjlibrary.org
1-408-808-2398

Trợ lý hành chính:
Dziem Nguyễn
dziem.nguyen@sjlibrary.org

Phó Giám Đốc Điều Hành

Jenny Choi
jenny.choi@sjlibrary.org
1-408-808-2398

Chuyên viên văn phòng cao cấp:
Ronald Kammerdiener-Clapp
ronald.clapp@sjlibrary.org

Phó Giám Đốc Dịch Vụ Công

Michelle Ornat
michelle.ornat@sjlibrary.org
1-408-808-2398

Chuyên viên văn phòng cao cấp:
Julia Santos
julia.santos@sjlibrary.org

Chánh văn phòng và Giám đốc Chính sách và Phân tích

Ann Grabowski
ann.grabowski@sjlibrary.org
1-408-808-2170

Phó Tham mưu trưởng

Sáng kiến ​​Dịch vụ Khách hàng, Công bằng & Hòa nhập, và Văn phòng Thủ thư Thành phố
Karla Alvarez
karla.alvarez@sjlibrary.org
1-408-808-2140

Người quản lý thông tin công khai

Tiếp thị & Truyền thông, Dịch vụ Web và Dịch vụ Tình nguyện
Elizabeth Castañeda
elizabeth.castaneda@sjlibrary.org
1-408-808-2175

Giám đốc Vốn/Cơ sở vật chất, Đội xe và Dịch vụ An ninh

Anh T. Trần
Anht.tran@sjlibrary.org
1-408-808-2154

Quản Lý Bộ Phận

Các Bộ Sưu Tập & Chi Nhánh Phía Bắc
Jean Herriges
jean.herriges@sjlibrary.org
1-408-808-2188

Quản Lý Bộ Phận

Các Bộ Sưu Tập & Chi Nhánh Phía Bắc
Jean Herriges
jean.herriges@sjlibrary.org
1-408-808-2188

Quản Lý Bộ Phận

Giáo Dục & Đổi Mới
Vidya Kilambi
vidya.kilambi@sjlibrary.org
1-408-808-2151

Quản Lý Bộ Phận

Thư viện King & Chi Nhánh Phía Nam
Michelle Amores
michelle.amores@sjlibrary.org
1-408-808-2186

Quản Lý Đơn Vị

Bộ Sưu Tập & Dịch Vụ Kỹ Thuật

Sharon Fung
sharon.fung@sjlibrary.org
1-408-808-2468

Con đường Đại học và Nghề nghiệp

Amanda Otte
amanda.otte@sjlibrary.org
408-808-2115

Dữ liệu và Phân tích

Robert Rodrock
robert.rodrock@sjlibrary.org
1-408-808-2366

Trao quyền kỹ thuật số

Yadirha Orozco-Lemus
yadirha.orozco-lemus@sjlibrary.org
1-408-808-2337

Giáo Dục Mầm Non

AracEli Delgado-Ortiz
araceli.delgado@sjlibrary.org
1-408-808-2617

Chiến lược giáo dục

Samantha Cramer
samantha.cramer@sjlibrary.org
1-408-808-2006

Học tập mở rộng

Elizabeth Nolan
elizabeth.nolan@sjlibrary.org
408-808-2184

Giám sát đội tàu / hậu cần

Brian Berryhill
brian.berryhill@sjlibrary.org
408-808-2353

Công nghệ Thông tin

Howard (Hap) Yeilding
howard.yeilding@sjlibrary.org
1-408-808-2420

Dịch Vụ Truy Cập Thư Viện King (tài khoản, thanh toán, đặt giữ)

Jennifer Luayon
jennifer.luayon@sjlibrary.org
1-408-808-2325

Tài liệu tham khảo và tài nguyên công cộng của King và California Room

Kyle Burkett
kyle.burkett@sjlibrary.org
1-408-808-2195

King Youth Services và Teen HQ

Megan Maloy
megan.maloy@sjlibrary.org
1-408-808-2198

Giám sát an ninh thư viện

Lee Pendleton
lee.pendleton@sjlibrary.org
408-808-2048

Tiếp Thị & Truyền thông

Nancy Macías
nancy.macias@sjlibrary.org
1-408-808-2092

Partners in Reading (Người lớn nhẹracy)

Ofelia Medina
ofelia.medina@sjlibrary.org
1-408-808-2363

Dịch Vụ Tình Nguyện

Robert Miranda
robert.miranda@sjlibrary.org
1-408-808-2085

Dịch Vụ Mạng

Julie Oborny
julie.oborny@sjlibrary.org
1-408-808-2035

Giám đốc thư viện chi nhánh

Trở lại đầu trang