Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Đội Ngũ Quản Trị Thư Viện

Đội ngũ lãnh đạo điều hành

Jill Bourne

Giám Đốc Thư Viện

Jill Bourne
jill.bourne@sjlibrary.org
1-408-808-2150

Jenny Choi

Phó Giám Đốc Điều Hành

Jenny Choi
jenny.choi@sjlibrary.org
1-408-808-2152

Michelle Ornat

Phó Giám Đốc Dịch Vụ Công

Michelle Ornat
michelle.ornat@sjlibrary.org
1-408-808-2112

Ann Grabowski

Chánh Văn Phòng Nhân Viên

Ann Grabowski
ann.grabowski@sjlibrary.org
1-408-808-2170

biểu tượng chung của một người

Điều Viên Hành Chính

Andrea Maestre
andrea.maestre@sjlibrary.org
1-408-808-2192

Elizabeth Castañeda

Quản Lý Kết Nối Cộng Đồng

Elizabeth Castañeda
elizabeth.castaneda@sjlibrary.org
1-408-808-2175

Jean Herriges

Quản Lý Bộ Phận

Các Bộ Sưu Tập & Chi Nhánh Phía Bắc
Jean Herriges
jean.herriges@sjlibrary.org
1-408-808-2188

Vidya Kilambi

Quản Lý Bộ Phận

Giáo Dục & Đổi Mới
Vidya Kilambi
vidya.kilambi@sjlibrary.org
1-408-808-2151

Michelle Amores

Quản Lý Bộ Phận

Thư viện King & Chi Nhánh Phía Nam
Michelle Amores
michelle.amores@sjlibrary.org
1-408-808-2186

Quản Lý Đơn Vị

Shane Curtin

California Room

Shane Curtin
shane.curtin@sjlibrary.org
1-408-808-2167

Sharon Fung

Bộ Sưu Tập & Dịch Vụ Kỹ Thuật

Sharon Fung
sharon.fung@sjlibrary.org
1-408-808-2468

Araceli Delgado-Ortiz

Giáo Dục Mầm Non

Araceli Delgado-Ortiz
araceli.delgado@sjlibrary.org
1-408-808-2617

Samantha Cramer

Dịch Vụ Giáo Dục & Tổ Chức Chương Trình

Samantha Cramer
samantha.cramer@sjlibrary.org
1-408-808-2006

Howard (Hap)

Công nghệ Thông tin

Howard (Hap)
howard.yeilding@sjlibrary.org
1-408-808-2420

Jennifer Luayon

Dịch Vụ Truy Cập Thư Viện King (tài khoản, thanh toán, đặt giữ)

Jennifer Luayon
jennifer.luayon@sjlibrary.org
1-408-808-2325

Rosemary Van Lare

Tài Nguyên và Tài Liệu Tham Khảo Cộng Đồng Thư Viện King

Rosemary Van Lare
rosemary.vanlare@sjlibrary.org
1-408-808-2195

Elizabeth Nolan

Dịch Vụ Trẻ Em/Thiếu Niên Thư Viện King

Elizabeth Nolan
elizabeth.nolan@sjlibrary.org
1-408-808-2184

Nancy Macías

Tiếp Thị & Truyền thông

Nancy Macías
nancy.macias@sjlibrary.org
1-408-808-2092

Pam Cornelison

Partners in Reading (Người Lớn Học Đọc)

Pam Cornelison
pamela.cornelison@sjlibrary.org
1-408-808-2363

Jason Pell

Dịch Vụ Tình Nguyện

Jason Pell
jason.pell@sjlibrary.org
1-408-808-2085

Laurie Willis

Dịch Vụ Mạng

Laurie Willis
laurie.willis@sjlibrary.org
1-408-808-2035

Quản lý thư viện chi nhánh