Bộ Sưu Tập Lucky Day

Ảnh ghép của bộ sưu tập Ngày may mắn và các vật phẩm riêng lẻ, được chụp bởi khách hàng của thư viện.

Đó là ngày may mắn của bạn!

Bộ sưu tập Lucky Day bao gồm những tựa sách mới và hấp dẫn nhất, đã sẵn sàng để kiểm tra! Trong thời gian giới hạn, các vật phẩm trong bộ sưu tập có thể được giữ lại!

Kiểm tra Bộ sưu tập Ngày May mắn trong danh mục của chúng tôi để duyệt qua những thứ hấp dẫn nhất:

Có sẵn quanh năm!

Bộ sưu tập Lucky Day được thiết kế để giúp quý vị tiếp cận những thư liệu bán chạy nhất trên thị trường khi chúng vừa mới được xuất bản.

 • Thời gian mượn:
  • Sách: 3 tuần, 3 lần gia hạn
  • DVD: 1 tuần, 0 lần gia hạn
 • Có thể yêu cầu: Trong thời gian giới hạn, các vật phẩm trong bộ sưu tập Ngày may mắn có thể được giữ lại.
 • Giới hạn:
  • Sách: Không giới hạn
  • DVD: 10

Có May Mắn Không?

Cho chúng tôi thấy những gì quý vị đã tìm thấy! Facebook, InstagramTwitter #SJPLLuckyDay

#SJPLLuckyDay trên Instagram