Bộ Sưu Tập Lucky Day

Ảnh ghép của bộ sưu tập Ngày may mắn và các vật phẩm riêng lẻ, được chụp bởi khách hàng của thư viện.

Bộ sưu tập Lucky Day chứa những tựa sách mới hay nhất, đã sẵn sàng để kiểm tra! Trong khi các chi nhánh đóng cửa, các mặt hàng trong bộ sưu tập có thể được giữ lại!

kiểm tra Bộ sưu tập Ngày may mắn trong danh mục của chúng tôi để duyệt qua những tựa sách viễn tưởng và phi hư cấu hay nhất - có sẵn quanh năm!

Bộ sưu tập Lucky Day được thiết kế để giúp quý vị tiếp cận những thư liệu bán chạy nhất trên thị trường khi chúng vừa mới được xuất bản.

  • Các sách Lucky Day được mượn trong ba tuần và không được gia hạn.
  • Các đĩa DVD Lucky Day mượn trong một tuần và không được gia hạn.
  • Trong khi các chi nhánh đóng cửa, các vật phẩm trong bộ sưu tập Ngày may mắn có thể được giữ lại!
  • Giới hạn hai DVD. Không giới hạn các thư liệu in.

Có May Mắn Không?

Cho chúng tôi thấy những gì quý vị đã tìm thấy! Facebook, InstagramTWITTER #SJPLLuckyDay

#SJPLLuckyDay trên Instagram