Thư Viện Chi Nhánh Evergreen

Giờ & Thông tin

Đóng cho đến 10 giờ sáng hôm nay

Thứ Hai 
1: 00PM - 7: 00PM
Thứ Ba 
10: 00AM - 7: 00PM
Thứ Tư 
10: 00AM - 7: 00PM
Thứ Năm 
10: 00AM - 7: 00PM
Thứ Sáu 
12: 00PM - 6: 00PM
Thứ Bảy 
10: 00AM - 6: 00PM
Chủ Nhật 
12: 00PM - 5: 00PM
2635 Đường Aborn
San Jose, CA 95121

Thông tin

Quản Lý

Công khai Nghệ thuật

Khám phá

Khám phá

at Evergreen Chi nhánh

Sự kiện sắp tới

Ngày lễ và Đóng cửa

 • Ngày nghỉ lao động
  Thứ Hai, Tháng Chín 2, 2024
  Đóng cửa cả ngày
 • Ngày lễ của người bản địa
  Thứ hai Tháng Mười 14, 2024
  Đóng cửa cả ngày
 • Ngày lễ cựu chiến binh
  Thứ hai, tháng mười một 11, 2024
  Đóng cửa cả ngày
 • Ngày lễ tạ ơn
  Thứ Năm, ngày 28 tháng 2024 năm 29 - Thứ Sáu, ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX
  Đóng cửa cả ngày
 • Ngày lễ giáng sinh
  Thứ Ba, ngày 24 tháng 2024 năm 25 - Thứ Tư, ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX
  Đóng cửa cả ngày
 • Kỳ nghỉ năm mới
  Thứ Tư, Tháng Một 1, 2025
  Đóng cửa cả ngày

Mới tại Evergreen

Trở lại đầu trang