Thư Viện Chi Nhánh Biblioteca Latinoamericana

Giờ & Thông tin

Mở hôm nay tới 7 giờ chiều

Thứ Hai 
2: 00PM - 6: 00PM
Thứ Ba 
10: 00AM - 7: 00PM
Thứ Tư 
10: 00AM - 7: 00PM
Thứ Năm 
10: 00AM - 7: 00PM
Thứ Sáu 
2: 00PM - 6: 00PM
Thứ Bảy 
10: 00AM - 6: 00PM
Chủ Nhật 
12: 00PM - 5: 00PM

Thông tin

Quản Lý

Mới nhất Tin Tức

Biblioteca Latinoamericana Dự án cải tiến

Chúng tôi đang thực hiện một số cải tiến cho Biblioteca Latinoamericana Tòa nhà Thư viện Chi nhánh! Tìm hiểu thêm về quá trình này.

Công khai Nghệ thuật

La Vida en Dichos

La Vida en Los Dichos

at Biblioteca Latinoamericana Chi nhánh

Ngày lễ và Đóng cửa

 • Ngày nghỉ lao động
  Thứ Hai, Tháng Chín 2, 2024
  Đóng cửa cả ngày
 • Ngày lễ của người bản địa
  Thứ hai Tháng Mười 14, 2024
  Đóng cửa cả ngày
 • Ngày lễ cựu chiến binh
  Thứ hai, tháng mười một 11, 2024
  Đóng cửa cả ngày
 • Ngày lễ tạ ơn
  Thứ Năm, ngày 28 tháng 2024 năm 29 - Thứ Sáu, ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX
  Đóng cửa cả ngày
 • Ngày lễ giáng sinh
  Thứ Ba, ngày 24 tháng 2024 năm 25 - Thứ Tư, ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX
  Đóng cửa cả ngày
 • Kỳ nghỉ năm mới
  Thứ Tư, Tháng Một 1, 2025
  Đóng cửa cả ngày

Mới tại Biblioteca Latinoamericana

Trở lại đầu trang