Chú thích: Giờ thay đổi tùy theo địa điểm.

Thư viện Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
Thư Viện Chi Nhánh Almaden
6445 Đại lộ Camden, San Jose, CA 95120
1-408-808-3040
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM Đóng
Thư Viện Chi Nhánh Alviso
5050 N 1st, San Jose, CA 95002
1-408-808-3052
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư Viện Chi Nhánh Bascom
Miền Nam Bascom Đại lộ, San Jose, CA 95128
1-408-808-3077
1 PM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 12 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư Viện Chi Nhánh Berryessa
3355 Đại lộ Noble, San Jose, CA 95132
1-408-808-3050
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư Viện Chi Nhánh Biblioteca Latinoamericana
921 Đường số 1 Nam, San Jose, CA 95110
1-408-294-1237
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư Viện Chi Nhánh Calabazas
1230 Đại lộ Nam Blaney, San Jose, CA 95129
1-408-808-3066
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM Đóng
Thư Viện Chi Nhánh Cambrian
1780 Đại lộ Hillsdale, San Jose, CA 95124
1-408-808-3080
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
THƯ VIỆN DR. MARTIN LUTHER KING, JR.
150 Phố Đông San Fernando, San Jose, CA 95112
1-408-808-2000
8 AM - 8 PM 8 AM - 8 PM 8 AM - 8 PM 8 AM - 8 PM 8 AM - 6 PM 8 AM - 6 PM 1 PM - 6 PM
Thư Viện Chi Nhánh Dr. Roberto Cruz Alum Rock
3090 Alum Rock Đại lộ, San Jose, CA 95127
1-408-808-3090
1 PM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 12 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư viện Chi Nhánh East San José Carnegie
1102 Phố Đông Santa Clara, San Jose, CA 95116
1-408-808-3075
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư Viện Chi Nhánh Edenvale
101 Branham Lane Đông, San Jose, CA 95111
1-408-808-3036
1 PM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 12 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư Viện Chi Nhánh Educational Park
1772 Educational Park Lái xe, San Jose, CA 95133
1-408-808-3073
1 PM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 12 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư Viện Chi Nhánh Evergreen
2635 Đường Aborn, San Jose, CA 95121
1-408-808-3060
1 PM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 12 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư Viện Chi Nhánh Hillview
1600 Hopkins Drive, San Jose, CA 95122
1-408-808-3033
1 PM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 12 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư Viện Chi Nhánh Joyce Ellington
491 Phố Đông Empire, San Jose, CA 95112
1-408-808-3043
1 PM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 12 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Mt. Pleasant Thư viện khu phố (Chi nhánh Bridge)
3411 Rocky Mountain Drive, San Jose, CA 95127
1-408-808-3088
9 AM - 1 PM 9 AM - 1 PM 9 AM - 1 PM 9 AM - 1 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 2 PM Đóng
Thư Viện Chi Nhánh Pearl Avenue
4270 Pearl Avenue, San Jose, CA 95136
1-408-808-3053
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM Đóng
Thư Viện Chi Nhánh Rose Garden
1580 Đại lộ Naglee, San Jose, CA 95126
1-408-808-3070
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM Đóng
Thư Viện Chi Nhánh Santa Teresa
Vòng tròn quốc tế 290, San Jose, CA 95119
1-408-808-3068
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM Đóng
Thư Viện Chi Nhánh Seven Trees
3590 Cas Drive, San Jose, CA 95111
1-408-808-3056
1 PM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 12 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư Viện Chi Nhánh Tully Community
880 Đường Tully, San Jose, CA 95111
1-408-808-3030
1 PM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 12 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư viện Chi Nhánh Village Square
4001 Evergreen Village Square, San Jose, CA 95135
1-408-808-3093
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM Đóng
Thư Viện Chi Nhánh Vineland
1450 Đường Blossom Hill, San Jose, CA 95118
1-408-808-3000
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư Viện Chi Nhánh West Valley
1243 Đường San Tomas Aquino, San Jose, CA 95117
1-408-244-4747
1 PM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 12 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM 12 PM - 5 PM
Thư Viện Chi Nhánh Willow Glen
1157 Đại lộ Minnesota, San Jose, CA 95125
1-408-808-3045
2 PM - 6 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 10 AM - 7 PM 2 PM - 6 PM 10 AM - 6 PM Đóng
Trở lại đầu trang