Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Địa Điểm

ĐỊA ĐIỂM CÁC CHI NHÁNH

Địa chỉ, giờ và thông tin liên lạc cho tất cả các địa điểm của chúng tôi.

Địa điểm dịch vụ đặc biệt

Địa chỉ, số điện thoại và thông tin bổ sung cho các địa điểm thư viện cung cấp dịch vụ đặc biệt, chẳng hạn như Pickup Express.

THƯ VIỆN DR. MARTIN LUTHER KING, JR.

Thông tin liên lạc và dịch vụ tại San Jose Public Dr. Martin Luther King, Jr. Thư viện

California Room - Bộ sưu tập lịch sử địa phương

Bộ sưu tập tài liệu quý hiếm và lưu trữ tại Thư viện King bao gồm lịch sử địa phương và tiểu bang.