Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Địa Điểm

ĐỊA ĐIỂM CÁC CHI NHÁNH

Địa chỉ, giờ và thông tin liên lạc cho tất cả các địa điểm của chúng tôi.

Địa điểm dịch vụ đặc biệt

Địa chỉ, số điện thoại và thông tin bổ sung cho các địa điểm thư viện cung cấp dịch vụ đặc biệt, chẳng hạn như Pickup Express.

THƯ VIỆN DR. MARTIN LUTHER KING, JR.

Thông tin liên lạc và dịch vụ tại San Jose Public Dr. Martin Luther King, Jr. Thư viện

California Room - Bộ sưu tập lịch sử địa phương

Bộ sưu tập tài liệu quý hiếm và lưu trữ tại Thư viện King bao gồm lịch sử địa phương và tiểu bang.