Địa điểm Trung tâm Gia đình Học Hỏi (Family Learning Center)

Trung Tâm Gia Đình Học Hỏi (Family Learning Centers hay FLC) (FLC) được tìm thấy ở chín chi nhánh thư viện. Trung tâm Học tập Gia đình bao gồm các máy tính chuyên dụng, lớp học và bộ sưu tập. Người học có thể truy cập sách, phim và sách nói để học tiếng Anh, nhập cư, tài chính và các kỹ năng khác. Bạn có thể xem ảnh về không gian, bộ sưu tập, lớp học và các tính năng khác tại mỗi địa điểm.

Tọa độ FLCtor sẵn sàng toàn thời gian để cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các thành viên cộng đồng.

  • Máy tính FLC: 2
  • Sức chứa lớp học FLC: 24
  • Góc Quốc Tịch (Citizenship Corner): Có
  • Hình ảnh

Điều Phối Viên FLC:
Yesenia Ortega
Yesenia.ortega@sjlibrary.org

  • Máy tính FLC: 2
  • Sức chứa lớp học FLC: 15
  • Góc Quốc Tịch (Citizenship Corner): Có
  • Hình ảnh

Điều Phối Viên FLC:
Mercedes diaz
Mercedes.diaz@sjlibrary.org

Điều Phối Viên FLC:
Kathryn Tam Poeschel
kathryn.poeschel@sjlibrary.org

Điều Phối Viên FLC:
Jeff Tibayan
jeff.tibayan@sjlibrary.org

Điều Phối Viên FLC:
Marcela Guevara
marcela.guevara@sjlibrary.org
Yo Hablo Español!

Điều Phối Viên FLC:
Ngọc Liên
ngoc.lien@sjlibrary.org
Tôi nói tiếng Việt

Điều Phối Viên FLC:
Tiffany Lâm
tiffany.lam@sjlibrary.org
Tôi nói tiếng Việt

Điều Phối Viên FLC:
Diệp Nguyễn
diep.nguyen@sjlibrary.org
Tôi nói tiếng Việt

Trở lại đầu trang