Địa Điểm & Giờ Mở Cửa

biểu tượng đồng hồ báo thức

Nhận Hàng Cấp Tốc

Express Pickup là một dịch vụ ngoài trời để nhận các yêu cầu giữ có sẵn Thứ Ba - Thứ Bảy từ 2 - 6 giờ chiều at một vài địa điểm thư viện được chọn lựa. Cuộc hẹn được yêu cầu tại West Valley và Vineland Các chi nhánh.

Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày XNUMX tháng XNUMX, quyên góp máy tính xách tay sẽ được chấp nhận tại tất cả các địa điểm Nhận Hàng Nhanh.