LINK+

Biểu tượng LinkPlus

LINK + là gì

Link+ giúp quý vị mượn sách, nhạc, tài liệu chính quyền và các phim nhạc từ nhiều thư viện trên khắp California miễn phí với Một thẻ thư viện San José.

mở rộng menu 'Tìm kiếm tài nguyên khác' trong Bibliocommons danh mục hiển thị liên kết 'Thử tìm kiếm của bạn trong Liên kết +'

Cách tìm kiếm

Quý vị có hai lựa chọn:

 • Liên kết tìm kiếm +
   
 • Tìm kiếm Danh mục của chúng tôi
  • Bắt đầu tìm kiếm của bạn với Danh mục Thư viện của chúng tôi.
  • Khi bạn nhận được kết quả của mình, hãy tìm liên kết thả xuống "Tìm kiếm các tài nguyên khác"và chọn"Hãy thử tìm kiếm của quý vị trong Link+".
  • Chọn "Thử tìm kiếm của bạn trong Liên kết +" sẽ chuyển tìm kiếm hiện tại của bạn sang Liên kết +, vì vậy bạn không phải nhập tìm kiếm hai lần.

Liên kết + Hướng dẫn

 • Thẻ thư viện: Quý vị cần một thẻ thư viện Truy cập đầy đủ để sử dụng Link +, Thẻ Tạm thờiThẻ Thư viện điện tử (eLibrary) của chúng tôi không thể sử dụng dịch vụ này.
 • Những gì có thể được yêu cầu: Các mục đó là:
  • Không có trong bộ sưu tập của thư viện, hoặc
  • Hiện không có sẵn tại thư viện chi nhánh SJPL hoặc Thư viện King.
 • Nếu quý vị có tiền phạt hoặc lệ phí trong tài khoản: Nếu phí trên tài khoản của quý vị vượt quá 20 đô la, sẽ không thể yêu cầu tài liệu Link+.
 • Thời gian cho mượn: 21 ngày, không có grace kỳ vào ngày đến hạn.
 • Gia hạn: Một lần gia hạn 3 tuần, trừ khi ai đó đã yêu cầu mục này tại thư viện nhà của họ. Khi bạn gia hạn một mục Link+, sẽ có sự chậm trễ trong 15 phút để xác nhận trực tuyến.
 • Lệ phí trễ hạn: 0.25 USD mỗi mặt hàng mỗi ngày. $5 mỗi mặt hàng, tối đa.
 • Lệ phí thay thế: $ 115 mỗi mặt hàng.
 • Số thư liệu tối đa: Quý vị có thể mượn không giới hạn thư liệu Link+, nhưng chỉ lượng yêu cầu bình thường thuộc bất kỳ loại nào đang chờ xử lý cùng một lúc.

Nếu có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với nhân viên thư viện tại 408-808-2000.

Cách yêu cầu

 1. Xác định một thư liệu trong Link+
 2. Cuộn xuống phía dưới để xem các thư viện có bản sao
 3. Đảm bảo có ít nhất 1 bản sao trong tình trạng có sẵn (available)
 4. Nhấp vào nút "Request It"
 5. Chọn "San José Public" là thư viện nhà của quý vị
 6. Nhập tên của quý vị, số thẻ thư viện và PIN
 7. Chọn một trong những thư viện của chúng tôi làm "Pickup Location" (địa điểm nhận) của quý vị

Các bước chi tiết về yêu cầu

Nhận & Trả hàng

 • Thời gian giao hàng và giữ hàng: Liên kết + các mặt hàng có thể sẵn sàng để bạn lấy nhanh nhất là 3 ngày làm việc sau khi bạn yêu cầu. Thư viện sẽ giữ các mục của bạn trong 10 ngày và sẽ tự động trả các mục về thư viện nhà của họ nếu bạn không lấy chúng vào cuối ngày thứ 10.
 • Điều hành đặt giữ của quý vị: Đăng nhập vào tài khoản thư viện của quý vị để điều hành trạng thái của đặt giữ Link+ của quý vị. Đặt giữ Link+ được bao gồm trong "Holds" cùng với bất kỳ yêu cầu thông thường nào từ các thư viện San José.
 • Thông báo nhận hàng: Khi trạng thái yêu cầu Link+ hiển thị Link+ RECEIVE trong tài khoản thư viện của quý vị, các mặt hàng đã sẵn sàng để nhận. Thư viện cũng gửi cho quý vị thông báo qua email hoặc điện thoại, tùy thuộc vào cài đặt tài khoản của quý vị.
 • Nơi nhận: Nhận thư liệu Link+ tại một địa điể̀m chọn lựa hoặc tại Quày Lưu Hành của Thư Viện King.
 • Trả về: You may return any item borrowed through Link+ in person to the desk at bất kỳ vị trí thư viện or in the book drops.

Viếng các thư viện Link+ khác

Chúng tôi tham gia Chương trình Khách Hàng Thăm Viếng Link+:

 • Quý vị có thể thăm các thư viện tham gia chương trình Link+ trực tiếp và mượn các mặt hàng của họ bằng cách sử dụng Thẻ thư viện San José của quý vị.
 • Quý vị có thể mượn các thư liệu trong cùng khoảng thời gian như khoản vay Link + thông thường.
 • Khi mượn các thư liệu với tư cách là Khách hàng thăm viếng, vui lòng chuẩn bị cả Thẻ thư viện và căn cước.

Nếu quý vị là thành viên của một thư viện Link+ khác tham gia chương trình, quý vị cũng có thể sử dụng thẻ của mình tại Thư viện King, mặc dù chúng tôi khuyến khích quý vị lấy Một thẻ thư viện San José.

Trợ giúp Link+

Đối với các câu hỏi về Link+, liên hệ Dịch vụ truy cập thư viện vào lúc 1-408-808-2000 trong thời gian giờ làm việc or gửi email cho chúng tôi.

Tùy chọn Xem thêm

Không thể tìm thấy thư liệu qua Link+, cách nhanh nhất để truy cập các thư liệu không có trong bộ sưu tập của chúng tôi? Dưới đây là nhiều cách hơn để tìm và truy cập các thư liệu không có trong bộ sưu tập của chúng tôi:

Làm Thế Nào Để Có Được Tài Liệu Của Đại Học San José State

Yêu cầu sách từ Đại Học San José State để nhận tại Thư Viện King hoặc yêu cầu thông qua chương trình ILLiad để gửi đến các thư viện chi nhánh. Thời gian chờ trung bình = 4-10 ngày

Dịch vụ liên thư viện / ILLiad

Yêu cầu sách, bài viết, và nhiều hơn nữa từ các thư viện trên khắp thế giới. Thời gian chờ trung bình = tối thiểu 7-10 ngày, Giao hàng điện tử cho các bài viết