Thông điệp cảnh báo

 Thành phố San Jose đặc biệt khuyến cáo tất cả mọi người (từ 2 tuổi trở lên) đeo khẩu trang tại tất cả các địa điểm chi nhánh của SJPL. Mặt nạ vẫn được yêu cầu tại Thư viện Vua.
 

Thông điệp cảnh báo

 Vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 1, 4 - XNUMX giờ sáng, trang web sjpl.org sẽ ngừng hoạt động để bảo trì. Bạn vẫn có thể sử dụng thư mụctrang web sự kiện trong suốt khoảng thời gian đó.

Học tập & Tài nguyên

Giáo dụctors

Education & Digital Literacy, Educator Thẻ, Chuyến thăm lớp học và hơn thế nữa.

Sinh viên

Các nguồn lực và dịch vụ dành cho Sinh viên.

Công bằng và hòa nhập

Bạn thuộc về San José Public Library. Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường thân thiện và an toàn cho tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm về cách SJPL đang xây dựng một thư viện tốt hơn cho bạn.

PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Người lớn Literacy, kinh doanh và nghề nghiệp, quốc tịch và nhập cư, tự xuất bản và Phòng thí nghiệm quyền riêng tư ảo