Hộp công cụ dành cho học viên

Dưới đây là một số tài nguyên và lớp học được đề xuất có sẵn cho học viên Partners in Reading (PAR). Sử dụng các công cụ này để cải thiện kỹ năng đọc, viết và hội thoại. Chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng một số tài nguyên này cùng với những buổi dạy kèm của PAR!

Nhiều tài nguyên trong số này chỉ dành cho học viên PAR. Nếu bạn hiện không phải là Người học PAR, hãy tìm hiểu cách trở thành một người.

Tự học

Reading

Từ vựng

  • Từ điển Britannica - định nghĩa rõ ràng và đơn giản bằng tiếng Anh Mỹ kèm theo ví dụ. Có khả năng nghe được lời nói.
  • Từ điển Cambridge Learner’s - bao gồm các câu nói phổ biến, ngữ pháp, bản dịch tiếng Anh-Tây Ban Nha và tiếng Tây Ban Nha-Anh
  • Thesaurus.com - tìm các từ đồng nghĩa và cải thiện vốn từ vựng
  • Google Translate - trang Web thông dịch ngôn ngữ

Ngữ pháp

Học Kèm Trên Mạng

  • Tutor.com - Nhận trợ giúp bài tập về nhà hoặc tìm việc làm từ một người dạy kèm trên mạng. Đăng ký miễn phí với thẻ thư viện của quý vị!
Trở lại đầu trang