Hộp công cụ dành cho học viên

Người đàn ông sử dụng máy tính để cải thiện trình độ văn của mìnhracy kỹ năng.


Dưới đây là một số tài nguyên và lớp học được đề xuất có sẵn cho học viên Partners in Reading (PAR). Sử dụng các công cụ này để cải thiện kỹ năng đọc, viết và hội thoại. Chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng một số tài nguyên này cùng với những buổi dạy kèm của PAR!

Nhiều tài nguyên trong số này chỉ dành cho học viên PAR. Nếu quý vị hiện không phải là học viên PAR, hãy tìm hiểu cách trở thành một học viên.

Tự học

Reading

Từ vựng

  • Từ điển Britannica - các định nghĩa rõ ràng và đơn giản bằng tiếng Anh Mỹ với các ví dụ. Có khả năng nghe các từ.
  • Từ điển Cambridge Learner’s - bao gồm các câu nói thông thường, ngữ pháp, bản dịch tiếng Anh-Tây Ban Nha và Tây Ban Nha-Anh
  • Thesaurus.com - tìm các từ đồng nghĩa và cải thiện vốn từ vựng
  • Google Translate - trang Web thông dịch ngôn ngữ

Ngữ pháp

Học Kèm Trên Mạng

  • Tutor.com - Nhận trợ giúp bài tập về nhà hoặc tìm việc làm từ một người dạy kèm trên mạng. Đăng ký miễn phí với thẻ thư viện của quý vị!