THƯ VIỆN DR. MARTIN LUTHER KING, JR.

Ngoại thất của Dr. Martin Luther King, Jr. Thư viện

Giờ Mở Cửa

Có sẵn dịch vụ đón nhanh ngoài trời:

Thứ Hai Đóng
Thứ Ba 2 PM - 6 PM
Thứ Tư 2 PM - 6 PM
Thứ Năm 2 PM - 6 PM
Thứ Sáu 2 PM - 6 PM
Thứ Bảy 2 PM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Giờ Chỉ Dành Cho Sinh Viên Trường SJSU
  Các Ngày Lễ Đóng Cửa

Giờ Phòng Trẻ Em

Thứ Hai 9 AM - 8 PM
Thứ Ba 9 AM - 8 PM
Thứ Tư 9 AM - 8 PM
Thứ Năm 9 AM - 8 PM
Thứ Sáu 9 AM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật 1 PM - 5 PM

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Sự pha trộn độc đáo của Thư Viện King, trong đó một thư viện cộng đồng và giáo khoa pha trộn văn hóa cao và thấp để tạo ra dãi ngân hà của tri thức và hiểu biết độc đáo"

- Jamie B.

Bộ sưu tập & Dịch vụ Đặc biệt

California Room - Địa phương của anh ấytory Bộ sưu tập

Bộ sưu tập tài liệu quý hiếm và lưu trữ tại Thư viện King bao gồm địa phương và nêu rõtory.

Partners in Reading (PAR): Tập Đọc Chữ Cho Người Lớn và Cả Gia Đình

Chia sẻ món quà đọc chữ! Tổ chức PAR kết nối các thầy dạy kèm với người lớn học chữ để giúp cải thiện khả năng đọc của họ.

SJPL Works: Nghề Nghiệp & King Doanh

Tìm Nghề Nghiệp Của Quý Vị. Xây Dựng Doanh Nghiệp Của Quý Vị.

Dịch Vụ Trợ Giúp Xã Hội

Tổ chức PATH (People Assisting the Homeless ) cung cấp dịch vụ tiếp cận và công tác xã hội tại Thư Viện King. Các cuộc hẹn với Nhân Viên Xã Hội cũng có sẵn qua chương trình Nhân viên Xã hội Tại Thư Viện của chúng tôi.

TeenHQ: Trung Tâm Thiếu Niên

Khu quây quần lý tưởng cho tuổi teen này cung cấp môi trường tốt nhất để sự cải tiến phát triển. Tại TeenHQ , bạn có thể là chính bạn!

Bộ Sưu Tập Đặc Biệt Của Thư Viện Trường SJSU

Các bộ sưu tập lưu trữ của Đại học San Jose State bao gồm Trung Tâm Beethoven, Trung Tâm Steinbeck, Học viện Sourisseau, và các Trung Tâm Khảo Cứu Về Người Mỹ Gốc Á, Phi Châu, Chicano và Bản Địa.

THAM DỰ SINH HOẠT

Stories và hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình ảo và điện thoại thoải mái tại nhà của bạn.

Sự kiện ảo từ Thư viện King

Các sự kiện trực tuyến bạn có thể tham dự từ sự thoải mái của nhà bạn.

Câu lạc bộ bài tập về nhà ảo

Cần giúp đỡ với bài tập về nhà của bạn? Các tình nguyện viên sẽ có mặt trực tuyến để giúp các học sinh K-8 làm bài tập về nhà.