THƯ VIỆN DR. MARTIN LUTHER KING, JR.

Ngoại thất của Dr. Martin Luther King, Jr. Thư viện

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 8 AM - 8 PM
Thứ Ba 8 AM - 8 PM
Thứ Tư 8 AM - 8 PM
Thứ Năm 8 AM - 8 PM
Thứ Sáu 8 AM - 6 PM
Thứ Bảy 8 AM - 6 PM
Chủ Nhật 1 PM - 6 PM

  Giờ Chỉ Dành Cho Sinh Viên Trường SJSU
  Hợp tác với SJSU
  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Giờ Phòng Trẻ Em

  • Thứ Hai - Thứ Năm: 10 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Thứ Sáu - Thứ Bảy: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
  • Chủ nhật: 1 giờ chiều - 6 giờ chiều


Giờ phục vụ của bàn

Tầng 1 & Tầng 3

  • Thứ Hai - Thứ Năm: 9 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Thứ Sáu - Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
  • Chủ nhật: 1 giờ chiều - 6 giờ chiều

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Sự pha trộn độc đáo của Thư Viện King, trong đó một thư viện cộng đồng và giáo khoa pha trộn văn hóa cao và thấp để tạo ra dãi ngân hà của tri thức và hiểu biết độc đáo"

- Jamie B.

Bộ sưu tập & Dịch vụ Đặc biệt

California Room - Bộ sưu tập Lịch Sử Địa Phương

Bộ sưu tập tài liệu quý hiếm và lưu trữ tại Thư viện King bao gồm địa phương và nêu rõtory.

Partners in Reading (PAR): Tập Đọc Chữ Cho Người Lớn và Cả Gia Đình

Chia sẻ năng khiếu đọc sách. PAR kết nối quý vị với những người lớn học chữ để giúp cải thiện khả năng đọc của họ.

SJPL Works: Nghề Nghiệp & King Doanh

Tìm Nghề Nghiệp Của Quý Vị. Xây Dựng Doanh Nghiệp Của Quý Vị.

Dịch Vụ Trợ Giúp Xã Hội

Nhân viên PATH kết nối các cá nhân và gia đình với các dịch vụ để giúp họ tìm nhà ở lâu dài. Các cuộc hẹn với nhân viên xã hội cũng có sẵn để hỗ trợ bạn.

TeenHQ: Trung Tâm Thiếu Niên

Khu quây quần lý tưởng cho tuổi teen này cung cấp môi trường tốt nhất để sự cải tiến phát triển. Tại TeenHQ , bạn có thể là chính bạn!

Wee Explore Không gian chơi

Mô hình Wee Explore PlaySpace trong Phòng Trẻ em Thư viện King là điểm đến cho trẻ em (từ 0-5 tuổi) để khơi dậy trí tưởng tượng và học hỏi thông qua trò chơi kết thúc mở và explorasự.

Bộ Sưu Tập Đặc Biệt Của Thư Viện Trường SJSU

Các bộ sưu tập lưu trữ của Đại học San Jose State bao gồm Trung Tâm Beethoven, Trung Tâm Steinbeck, Học viện Sourisseau, và các Trung Tâm Khảo Cứu Về Người Mỹ Gốc Á, Phi Châu, Chicano và Bản Địa.

THAM DỰ SINH HOẠT

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Thư viện King

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.