Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

THƯ VIỆN DR. MARTIN LUTHER KING, JR.

Ngoại thất của Dr. Martin Luther King, Jr. Thư viện

Giờ Mở Cửa

Vị trí này được đóng lại cho đến khi có thông báo mới

Thứ Hai Đóng
Thứ Ba Đóng
Thứ Tư Đóng
Thứ Năm Đóng
Thứ Sáu Đóng
Thứ Bảy Đóng
Chủ Nhật Đóng

Giờ Chỉ Dành Cho Sinh Viên Trường SJSU
Các Ngày Lễ Đóng Cửa

Giờ Phòng Trẻ Em

Thứ Hai 9 AM - 8 PM
Thứ Ba 9 AM - 8 PM
Thứ Tư 9 AM - 8 PM
Thứ Năm 9 AM - 8 PM
Thứ Sáu 9 AM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật 1 PM - 5 PM

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Sự pha trộn độc đáo của Thư Viện King, trong đó một thư viện cộng đồng và giáo khoa pha trộn văn hóa cao và thấp để tạo ra dãi ngân hà của tri thức và hiểu biết độc đáo"

- Jamie B.

Bộ sưu tập & Dịch vụ đặc biệt

California Room - Bộ sưu tập lịch sử địa phương

Bộ sưu tập tài liệu quý hiếm và lưu trữ tại Thư viện King bao gồm lịch sử địa phương và tiểu bang.

Partners in Reading (PAR): Tập Đọc Chữ Cho Người Lớn và Cả Gia Đình

Chia sẻ món quà đọc chữ! Tổ chức PAR kết nối các thầy dạy kèm với người lớn học chữ để giúp cải thiện khả năng đọc của họ.

SJPL Works: Nghề Nghiệp & King Doanh

Tìm Nghề Nghiệp Của Quý Vị. Xây Dựng Doanh Nghiệp Của Quý Vị.

Dịch Vụ Trợ Giúp Xã Hội

Tổ chức PATH (People Assisting the Homeless ) cung cấp dịch vụ tiếp cận và công tác xã hội tại Thư Viện King. Các cuộc hẹn với Nhân Viên Xã Hội cũng có sẵn qua chương trình Nhân viên Xã hội Tại Thư Viện của chúng tôi.

TeenHQ: Trung Tâm Thiếu Niên

Khu quây quần lý tưởng cho tuổi teen này cung cấp môi trường tốt nhất để sự cải tiến phát triển. Tại TeenHQ , bạn có thể là chính bạn!

Bộ Sưu Tập Đặc Biệt Của Thư Viện Trường SJSU

Các bộ sưu tập lưu trữ của Đại học San Jose State bao gồm Trung Tâm Beethoven, Trung Tâm Steinbeck, Học viện Sourisseau, và các Trung Tâm Khảo Cứu Về Người Mỹ Gốc Á, Phi Châu, Chicano và Bản Địa.

THAM DỰ SINH HOẠT

Câu chuyện và nhiều hơn nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình ảo và điện thoại thoải mái tại nhà của bạn.

Học hè

Đọc để tìm hiểu và giành giải thưởng! Mọi lứa tuổi đều có thể mở rộng kiến ​​thức trong mùa hè.

Sự kiện ảo từ Thư viện King

Các sự kiện trực tuyến bạn có thể tham dự từ sự thoải mái của nhà bạn.