Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Kids Reads

Sách mới cho trẻ em

Tiêu đề mới nhất cho trẻ em đã đến thư viện.

Các Thư Mục

Nhân viên của chúng tôi chọn cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau.

OverDrive cho trẻ em

Sách điện tử và sách điện tử được giới thiệu trong phòng đọc dành cho trẻ em của OverDrive.

Tiểu thuyết trẻ em Axis360

Sách điện tử viễn tưởng cho trẻ em mới và phổ biến.

enki cho trẻ em

Sách điện tử viễn tưởng và phi hư cấu từ enki.

EBSCO Sách hư cấu dành cho trẻ em

Thưởng thức nhiều loại sách điện tử viễn tưởng thông qua EBSCO không có lưu giữ trong bộ sưu tập này, đặc biệt là cho trẻ em.

EBSCO Sách phi hư cấu dành cho trẻ em

Những sách điện tử phi hư cấu này được cung cấp bởi EBSCO hoàn hảo cho các báo cáo hoặc lợi ích chung.

MackinVIA

Mackin VIA cung cấp truy cập dễ dàng vào Sách điện tử, tài nguyên trên mạng, liên kết được chọn bởi quản lý thư viện, video và hơn thế nữa. Dành cho trẻ em K-8

NoveList K-8 Plus

Tìm hiểu những cuốn sách để đọc tiếp theo dựa trên cuốn sách và chủ đề yêu thích của bạn.

Beanstack

Đề nghị tựa sách và ứng dụng tuyệt vời, được tuyển chọn bởi quản thủ thư viện cho con quý vị. Tham gia chương trình 1000 Books Before Kindergarten (Đọc XNUMX Quyển Sách Trước Mẫu Giáo).