Kids Reads

Sách mới cho trẻ em

Tiêu đề mới nhất cho trẻ em đã đến thư viện.

Các Thư Mục

Nhân viên của chúng tôi chọn cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau.

OverDrive Sách Cho Trẻ Em

ebook và eAudiobooks được giới thiệu trong OverDrive's phòng đọc cho trẻ em.

Tiểu thuyết trẻ em Axis360

Sách điện tử viễn tưởng cho trẻ em mới và phổ biến.

enki Sách Cho Trẻ Em

Sách điện tử hư cấu và phi hư cấu từ enki.

EBSCO Sách hư cấu dành cho trẻ em

Thưởng thức nhiều loại sách điện tử viễn tưởng thông qua EBSCO không có lưu giữ trong bộ sưu tập này, đặc biệt là cho trẻ em.

EBSCO Sách phi hư cấu dành cho trẻ em

Những sách điện tử phi hư cấu này được cung cấp bởi EBSCO hoàn hảo cho các báo cáo hoặc lợi ích chung.

MackinVIA

Mackin VIA cung cấp truy cập dễ dàng vào Sách điện tử, tài nguyên trên mạng, liên kết được chọn bởi quản lý thư viện, video và hơn thế nữa. Dành cho trẻ em K-8

NoveList K-8 Plus

Tìm hiểu những cuốn sách để đọc tiếp theo dựa trên cuốn sách và chủ đề yêu thích của bạn.

Beanstack

Các đề xuất về sách và ứng dụng tuyệt vời, được thủ thư chọn cho con bạn. Tham gia 1000 Cuốn Sách Trước Mẫu Giáo.