Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Trò Chơi Trẻ Em & Các Thú Vị

Sử Dụng ABCmouse Trong Thư Viện

ABCmouse được thiết kế để giảng dạy trẻ từ 2-8 tuổi. Lưu ý rằng liên kết sử dụng trong Thư viện chỉ hoạt động bên trong các thư viện chi nhánh của chúng tôi hoặc tại Thư Viện Dr. Martin Luther King, Jr. Không cần thẻ thư viện.

Sử Dụng ABCmouse Tại Nhà

ABCmouse được thiết kế để giảng dạy trẻ từ 2-8 tuổi.

4kids.org

Trò chơi giáo dục và bài viết hàng tuần.

Cartoon Network

Chơi trò chơi từ Cartoon Network

Cyberkids

Chơi trò chơi từ Cyberkids

Disney

Chơi trò chơi từ Disney

Neo

Chơi các trò chơi từ Neo.

Nick Jr.

Chơi các trò chơi từ Nick Jr.

Trẻ em PBS

Chơi các trò chơi từ PBS Kids