Trò Chơi Trẻ Em & Các Thú Vị

Sử Dụng ABCmouse Trong Thư Viện

ABCmouse được thiết kế để giảng dạy trẻ từ 2-8 tuổi. Lưu ý rằng liên kết sử dụng trong Thư viện chỉ hoạt động bên trong các thư viện chi nhánh của chúng tôi hoặc tại Thư Viện Dr. Martin Luther King, Jr. Không cần thẻ thư viện.

Sử Dụng ABCmouse Tại Nhà

ABCmouse được thiết kế để giảng dạy trẻ từ 2-8 tuổi.

4kids.org

Trò chơi giáo dục và bài viết hàng tuần.

Cartoon Network

Chơi trò chơi từ Cartoon Network

Disney

Chơi trò chơi từ Disney

Trẻ em PBS

Chơi các trò chơi từ PBS Kids