Thư Viện Chi Nhánh Joyce Ellington

Ngoại thất của Joyce Ellington Chi nhánh

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Đội ngũ nhân viên tử tế, một thư viện vừa đúng kích thước, và vị trí hoàn hảo ngay đối diện một trường tiểu học."

- Kevin V.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sự kiện ảo từ Joyce Ellington

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.