Thư Viện Chi Nhánh Joyce Ellington

Ngoại thất của Joyce Ellington Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 5 giờ chiều

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

491 East Empire Street
San Jose, CA 95112

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Đội ngũ nhân viên tử tế, một thư viện vừa đúng kích thước, và vị trí hoàn hảo ngay đối diện một trường tiểu học."

- Kevin V.

THAM DỰ SINH HOẠT

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Joyce Ellington

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.