Chuyên viên văn phòng cấp cao (Toàn thành phố)

Mức lương / giờ
$ 58,159.92-70,717.92, hàng năm
ID công việc
2201538
Schedule
Toàn thời gian
Tình trạng nhân viên
Đều đặn
Đóng ngày

Chức vụ và nhiệm vụ

Xem 'Chi tiết khác' để biết mô tả đầy đủ